Show simple item record

dc.contributor.authorStavseth, Marit Alice
dc.date.accessioned2013-09-11T14:42:31Z
dc.date.available2013-09-11T14:42:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141611
dc.descriptionMasteroppgave i klinisk sykepleie - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractOperasjonssykepleiere vil som nyutdannet befinne seg på novisestadiet. Operasjonssykepleiefaget er svært omfattende og varierende. Det stilles høye krav til faglig innsikt og forståelse. I tillegg er krav om produksjon og effektivitet noe som preger hverdagen for operasjonssykepleiere. I denne studien utforskes nyutdannede operasjonssykepleiere og deres opplevelser i løpet av de første årene etter endt videreutdanning. Det legges fokus på hva som oppleves vanskelig i en ny yrkesrolle. Faglige krav, forventninger og miljøet i operasjonsavdelingen gjør at de møter nye utfordringer. Åtte semistrukturerte intervju av operasjonssykepleiere ved sentralsykehus og universitetssykehus er gjennomført. Tekstanalysen er inspirert av Kvale & Brinkmann samt Malterud. Det ble tatt utgangspunkt i hva informantene beskriver som frustrerende, belastende og traumatisk. Funnene viser at nyutdannede opplever ulike stressbelastninger, noen er vanskeligere å håndtere. Vanskelige utfordringer for nyutdannet operasjonssykepleiere viser seg som faglige utfordringer, arbeidspress, belastninger ved sykefravær, behov for veiledning og uforutsigbarhet i jobb. Utfordringer som oppleves traumatisk relateres til usikkerhet i møte med traumesituasjoner, bearbeiding av inntrykk og opplevelser av nedsettende adferd. Med tanke på belastningsgrad, viser funn at operasjonssykepleiere opplever det like tungt å være engstelig i mottak av traumer som den belastning de opplever om de blir utsatt for nedsettende adferd fra kollegaer. Funnene blir drøftet i lys av Kari Martinsens teori om omsorg, Lazarus teori om stress og Anronovskys salutogenetiske tankegang. I tillegg tas Benners teori om læringsstadier med i søken etter ny forståelse. Konklusjonen er at nyutdannede opplever stressbelastninger av flere årsaker og i ulik grad. Nyutdannede strekker seg langt, og slik kan en forstå at stress kan ha en positiv effekt for etablering av kunnskap og erfaring. Oppleves krav som trussel for velværet og for grensene til den enkelte operasjonssykepleier, vil stress ha en negativ effekt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.title"Når du er her må du fungere" : nyutdannede operasjonssykepleieres utfordringerno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record