Show simple item record

dc.contributor.authorSperstad, Reidun
dc.date.accessioned2013-09-18T15:21:23Z
dc.date.available2013-09-18T15:21:23Z
dc.date.issued2013-09-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145289
dc.description.abstractDenne oppgaven har fokus på ungdom og identitet, sett fra et rådgiverperspektiv. Identitetsutviklingen pågår for fullt i ungdomstiden, og det er mange valg som skal vurderes og tas. Ett av valgene er om ungdommen skal konfirmere seg, eller ikke. Og, om det skal være kirkelig eller humanistisk konfirmasjon. Jeg jobber som diakon i den norske folkekirke. Jobben som diakon ga meg tilgang til informanter av årets konfirmanter. De skal konfirmeres høsten 2013. En lærer i ungdomsskolen ordnet med to informanter som var konfirmant i 2012. Rådgivning: Jeg har valgt å se på ulike rådgivningstradisjoner, da det vil være relevant for mine møter med informantene. Også i min jobb, der jeg er i relasjon og interaksjon med blant andre konfirmanter ser jeg at rådgivningsteorier/tilnærming er viktig kunnskap. Mitt menneskesyn, og min teoretiske forståelse av hvordan og hvorfor vi mennesker handler slik vi gjør, er viktig i mellommenneskelige relasjoner. Innovasjon: Med bakgrunn i denne oppgaven, skal vi som jobber med konfirmanter i menigheten se på vår praksis. Kanskje er det funn som gir grobunn for endring av praksis? Det har vært utrolig spennende å møte konfirmantene, og lytte til dem. Jeg kommer til å følge opp våre to konfirmanter. De har sagt seg villige til å komme på nytt intervju om et år. Da vil jeg bruke intervjuguiden som jeg nå har brukt på fjorårskonfirmantene. Kanskje finner jeg likhetstrekk hos disse to årskullene? Vi kommer også, på bakgrunn av oppgaven, til å lage et spørreskjema til konfirmantene. Det skal ha til hensikt å gi oss informasjon om hva som fungerer bra, mindre bra, og dårlig. Ut i fra det kan det være mulig å forbedre vår praksis, og gi et bedre tilbud til konfirmantene. Drøftinger i oppgaven gjør jeg ved hjelp av det som kom fram i intervjuene, sett i lys av teori og egne erfaringer. 3 Avslutningsvis vil jeg oppsummere mine funn, og se på om det kan være noe interessant og nyttig å forske videre på. Både for min egen del, arbeidsplassen min, og ikke minst fremtidige konfirmanter. Jeg har ikke brukt noen spesifikke analytiske verktøy. Som uerfaren forsker og intervjuer, bygger jeg min analyse på generell lesing av materialet fra informantene. Ved gjennomgang av materialet, har jeg sett på likheter og ulikheter ved svarene om informantens livsverden i det hun/han skal ta valget om kirkelig konfirmasjon. Kvale og Brinkmann (2009) mener at man ikke skal blåse opp analysestadiet, og bruke for lang tid på akkurat det. Intervjuanalysen ligger et sted mellom den opprinnelige fortellingen fra informanten, og den endelige historien som jeg som forsker presenterer i oppgaven her.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectrådgivningno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.subjectidentitetno_NO
dc.subjectkirkelig konfirmasjonno_NO
dc.titleUngdom og identitet: jeg konfirmant? Hvem tok det valget? En kvalitativ studie om noen/noe påvirker ungdommen i valg av kirkelig konfirmasjon, sett fra et rådgiverperspektiv.no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289no_NO
dc.source.pagenumber32 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record