Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Oddbjørn
dc.date.accessioned2009-07-08T06:39:14Z
dc.date.issued2009-07-08T06:39:14Z
dc.identifier.isbn978-82-7569-162-8
dc.identifier.issn1503-6278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145680
dc.description.abstractProsjekt KALS - 10. årstrinn har som hovedmål å utvikle en kartleggingsprøve for å finne lese- og skriveferdighetene hos elevene på 10. årstrinn. Prosjektet består av fire delprosjekter. Denne delrapporten beskriver delprosjekt 1, og som omfatter utvikling og utprøving av denne kartleggingsprøven sammen med lærere og elever i 10. årstrinn ved to prosjektskoler. Utprøvinga som er et aksjonsforskningsprosjekt, ble gjennomført skoleåret 2007/2008. Delrapporten består av to hoveddeler. Del 1 omfatter teorigrunnlaget, en innovasjonsmodell for aksjonen, de ulike delprøvene, lærerveiledning og skåringsmanual, samt guide for en prosessutløsende elevsamtale. Del 2 omfatter underveisevalueringa med resultater, analyse og målvurderinger. Delprosjekt 1 har et sosialkonstruktivistisk teorigrunnlag, der dette er knyttet til teori om aksjonsforskning. De ulike delprøvene er basert på lese- og skriveforskning, mens prosessdelen baserer seg på en humanistisk rådgivningsteori som støttes av ”empowermentmetoden”. Selve kartleggingsprøven er en screeningsprøve der lesehastighet, leseforståelse, undersøkelse av avkodingsferdigheter i lesing og skriving samt egenvurdering, inngår. I tillegg gjennomføres det en elevsamtale for de med svakest resultat. Underveisevalueringa ble gjennomført som kvalitative intervjuer med prosjektlærere og rektorene ved prosjektskolene, og resultatene ble vurdert etter prinsippene om kvalitativ analyse. Resultatene viste både likheter og enkelte forskjeller mellom prosjektskolene. Felles for begge skolene var kompetanseutvikling på området kartlegging og mer kunnskap om leseog skrivevansker. I tillegg ble lærerne mer oppmerksomme på viktigheten av å kartlegge lese- og skriveferdigheter hos avgangselevene før overgangen til videregående skole. Det viste seg også at elevene som deltok satte stor pris på å få kartlegge egne lese- og skriveferdigheter. Samarbeidet med forskere fra høgskolen motiverte og inspirerte prosjektlærerne, og de følte at de hadde gitt et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle kartleggingsprøven. Hovedmålene for delprosjekt 1 ble nådd. Det var også stor grad av måloppnåelse for flere av delmålene.en
dc.format.extent248638 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Nesnas skriftserieen
dc.relation.ispartofseries72en
dc.subjectgrunnkoleen
dc.subjectlese- og skriveferdigheteren
dc.subjectkartleggingsprøveren
dc.subjectlesingen
dc.subjectskrivingen
dc.subjectungdomsskolenen
dc.subjectaksjonsforskningen
dc.titleProsjekt KALS - 10. årstrinnen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record