Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Oddbjørn
dc.date.accessioned2012-10-08T10:59:43Z
dc.date.available2012-10-08T10:59:43Z
dc.date.issued2012-10-08
dc.identifier.isbn978-82-7569-200-7
dc.identifier.issn1503-6278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145696
dc.description.abstractHovedmålet med delprosjekt 2 var hvordan vi kunne standardisere KALS-prøven slik at den kan brukes for å screene lese- og skriveferdighetene hos alle elevene på 9. og 10. trinn. Samtidig var målet å vurdere om denne prøven kan brukes for å oppdage elever som kan ha spesifikke lese- og skrivevansker. Vi satte i tillegg opp noen delmål. Oppsummert ønsket vi å finne ut om den samme prøven kunne brukes på både 9. og 10. trinn, og om det forelå noen felles grenseverdi for avvik for begge trinn eller om denne ville være forskjellig. Delprosjekt 2 har et sosialkonstruktivistisk teorigrunnlag, der dette er knyttet til teori om aksjonsforskning. De ulike delprøvene er basert på lese- og skriveforskning. Selve kartleggingsprøven er en screeningsprøve der lesehastighet, leseforståelse, undersøkelse av avkodingsferdigheter i lesing og skriving samt egenvurdering, inngår. Gjennomføringen var basert på en aksjonsprosess, der standardiseringsarbeidet gjennomløper flere faser fra avtale med prosjektskoler, til gjennomføring av prøven fram mot skåring og analyse av resultatene. KALS-prøven ble prøvd ut sammen med i alt 741 elever på 9. og 10. trinn fordelt på 11 ulike skoler fra Finnmark fylke, Nordland fylke, Nord-Trøndelag fylke og Akershus fylke. Lokalt besto skolene av rene ungdomsskoler i byer samt 1.-10. skoler i distriktet fordelt på innland, kyst og øyer. Delprøvene i elevprotokollen utgjorde variablene i undersøkelsen og de konkrete skåringene på hver delprøve utgjorde verdiene. De ulike elevresultatene (skåringene) ble behandlet statistisk ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. Dette gjorde det mulig å sette grenseverdier for avvik på de ulike delprøvene. Resultatene av korrelasjonsanalyse og analyse av korrelasjonsrangeringer viste at KALS-prøven kan brukes både på 9. og 10. trinn. Men grenseverdiene er litt ulike. Vi måtte derfor sette litt lavere grenseverdier for 9. trinn enn for 10. trinn. Resultatet av standardiseringsarbeidet viste at vi har fått svar på problemstillinga og at vi har greid å nå målene for dette arbeidet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Nesnas skriftserie;75
dc.subjectaksjonsforskningno_NO
dc.subjectlese- og skriveferdigheterno_NO
dc.subjectgrunnskolenno_NO
dc.subjectkartleggingsprøverno_NO
dc.subjectlesingno_NO
dc.subjectskrivingno_NO
dc.subjectungdomsskolenno_NO
dc.titleProsjekt KALS : utprøving og standardisering av KALS-prøven for 9. og 10. trinn ; delrapport 2no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber37no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record