Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Oddbjørn
dc.contributor.authorBrattli, Vidar Hammer
dc.date.accessioned2013-10-10T11:57:18Z
dc.date.available2013-10-10T11:57:18Z
dc.date.issued2013-10-10
dc.identifier.isbn978-82-7569-204-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145700
dc.description.abstractDette selvevalueringsverktøyet er knyttet til fagområdet ”Den helsefremmende barnehage”, og er utarbeidet av barnehagene i Meløy kommune i samarbeid med barnehager som er knyttet til RKK Indre Salten. Intensjonen var at dette selvevalueringsverktøyet skulle kunne hjelpe barnehagene med å strukturere og systematisere vurderingsarbeidet i barnehagene. Dette skal i neste omgang danne grunnlag for å videreutvikle kvalitetsarbeidet i barnehagene. Selvevalueringsverktøyet ”Vi vurderer vår barnehage” er tematisk bygd opp etter innholdet i Rammeplanen for barnehagen: ledelse, personalsamarbeid, barns medvirkning, samarbeid barnehage-heim, overgang barnehage-skole, pedagogisk dokumentasjon, fysisk tilrettelegging og de 7 fagområdene. Evalueringen tar utgangspunkt i følgende tredelte problemstilling (forskerspørsmål): a) Hvilke forhold kan fremme eller hemme implementeringen av selvevalueringsverktøyet ”Vi vurderer vår barnehage” knyttet til satsningen på ”den helsefremmende barnehage” i prosjektbarnehagene? b) Hvordan vurderer personalet i prosjektbarnehagene den metodikken som ligger i selvevalueringsverktøyet ut i fra målene i rammeplan for barnehagene? c) Hvilken effekt og resultater har bruken av selvevalueringsverktøyet gitt i prosjektbarnehagene? En intervjuundersøkelse i to utvalgte prosjektbarnehager som deltar i prosjektet ”Lærende nettverk – barnehage”. Når det gjelder selvevalueringsverktøyet for helsefremmende barnehager, ser dette ut til å fungere meget godt i de to prosjektbarnehagene som deltok i undersøkelsen. Selvevalueringsverktøyet inneholder relevante mål og dekker behovene i begge prosjektbarnehagene. Selvevalueringsverktøyet inneholder også en metodikk som er klar og tydelig, og som alle ansatte får til å arbeide etter. I tillegg har bruken av dette verktøyet gitt positive effekter og resultater i de to prosjektbarnehagene, og som har gitt økt kvalitet i barnehagetilbudet. Siden evalueringen har vært gjennomført som en kvalitativ intervjuundersøkelse i kun to prosjektbarnehager, kan vi ikke konkludere med at dette er et resultat som også vil gjelde for de øvrige prosjektbarnehagene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Nesnas skriftserie;76
dc.subjectselvevalueringsverktøyno_NO
dc.subjectbarnehageno_NO
dc.subjectevalueringno_NO
dc.subjectDen helsefremmende barnehageno_NO
dc.titleEvalueringsrapport : evaluering av implementeringen, metodikken og effekten av selvevalueringsverktøyet ”Vi vurderer vår barnehage” knyttet til fagområdet ”den helsefremmende barnehage.” ; En kvalitativ intervjuundersøkelse i to utvalgte prosjektbarnehager - 2011-2013no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber93no_NO
dc.relation.projectFylkesmannen i Nordlandno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record