Show simple item record

dc.contributor.authorEggen, Astrid Johanne
dc.date.accessioned2008-12-09T10:21:51Z
dc.date.issued2008-12-09T10:21:51Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-562-3
dc.identifier.issn1501-6285
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146037
dc.description.abstractBarns medbestemmelse og rett til egne valg" er en videreføring av prosjektet ”overgang - barnehage skole” OBS delprosjekt 3, ”Styrking av 5-9-åringenes sosio-emosjonelle beredskap i barnehagen og skolen” (Lillemyr, O.F, S. Bergstrøm, A. Eggen, S. Skevik, K. Støp & A.L.S.Voll, 1998). Prosjektet ”overgang barnehage-skole” gikk over en periode fra 1995 - 1998, og hovedideen i prosjektet er at barn i den alderen kan ganske mye allerede når de kommer på skolen, altså har en betydelig kompetanse. Ideene fra dette prosjektet gikk i hovedsak ut på at barna og elevene fikk være med å prege barnehage/skoledagen, ved å selv være med å bestemme hvilke aktiviteter barna skulle gjennomføre i løpet av dagen. I følge temaheftet om barns medvirkning (Kunnskapsdepartementet, 2006) har barn rett til å uttrykke seg om forhold som angår sitt eget liv. Dette bygger på Barnekonvensjonens artikkel 13 som handler om barns ytringsfrihet. Gjennom det nye prosjektet ville man undersøke om barna fortsatt har stor grad av medvirkning i forhold til aktiviteter og om de får være med å ta avgjørelser i barnehagen og skolen.en
dc.format.extent139015 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries225en
dc.subjectbarnen
dc.subjectspesifikk selvoppfatningen
dc.subjectmedbestemmelseen
dc.subjectvalgen
dc.subjectpedagogikken
dc.titleBarns medbestemmelse og rett til egne valg: overgangen mellom barnehage og skoleen
dc.typeWorking paperen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record