Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæss, Grethe Bøgh
dc.date.accessioned2013-06-13T10:08:36Z
dc.date.available2013-06-13T10:08:36Z
dc.date.issued2013-06-13
dc.identifier.isbn978-82-7456-685-9
dc.identifier.issn1501-6285
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146049
dc.description.abstractDette notatet er første del av følgeevalueringen knyttet til prosjektet "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune, Osen kommune og Flatanger kommune". Prosjektet startet i oktober 2010 og består av en rekke underprosjekter knyttet til forhold/tiltak som anses som viktig for å kunne realisere intensjonene med samhandlingsreformen som implementeres fra 01.01.2012. Følgeevalueringen har som formål å øke kunnskapen om resultater av interkommunalt samarbeid om planlegging og implementering av samhandlingsreformen. Den overordnede problemstillingen er å belyse hvordan implementeringen av samhandlingsreformen skjer i kommunene som deltar i prosjektet, og hvilke konsekvenser dette får for organisering av felles helsetjenester. Mer konkrete problemstillinger/fokus er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. Sentralt er å se på hvordan samarbeidet utvikler seg; mellom de seks kommunene, med helseforetak, med andre. Følgeevalueringen skal også se på politisk forankring og brukermedvirkning.no_NO
dc.description.sponsorshipStrategiske midler i HiNT, Namdalsmidlerno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;256
dc.subjecthelsetjenesterno_NO
dc.subjectNord-Trøndelagno_NO
dc.subjectkommunerno_NO
dc.subjectSamhandlingsreformenno_NO
dc.titleHelhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune, Osen kommune og Flatanger kommune. Resultater ved innføringstidspunkt for Samhandlingsreformen; følgeforskning. Delrapport 1no_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber37 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel