Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, Rolf Terje
dc.contributor.authorØstnes, Jan Eivind
dc.date.accessioned2012-11-14T09:22:46Z
dc.date.available2012-11-14T09:22:46Z
dc.date.issued2012-11-14
dc.identifier.isbn978-82-7456-670-5
dc.identifier.issn1501-6285
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146093
dc.description.abstractDet foreligger ingen oppdatert oversikt over utbredelse og bestandsutvikling for alpine dykkender, bergand (Aythya marila), havelle (Clangula hyemalis), sjøorre (Melanitta fusca) og svartand (Melanitta nigra) i Nord-Trøndelag. En gjennomgang av de registreringene som er tilgjengelige gjennom Artsobservasjoner.no (http://www.artsobservasjoner.no/fugler) samt data fra fagpersoner i det ornitologiske miljøet, i perioden fra 2000 til 2012 viser at svartand hekker spredt langs riksgrensa fra Meråker i sør til Røyrvik i nord. Svartand er langt mer tallrik enn de tre øvrige artene. Havelle er dokumentert med hekking på enkelte høyfjellslokaliteter i Meråker samt i Lierne og i Røyrvik. Hekkebestanden av bergand og sjøorre synes å være marginal. For begge disse artene er det grunnlag for å antyde en hekkebestand på mindre enn 10 par.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;251
dc.subjectbergandno_NO
dc.subjectAythya marilano_NO
dc.subjecthavelleno_NO
dc.subjectClangula hyemalisno_NO
dc.subjectsjøorreno_NO
dc.subjectMelanitta fuscano_NO
dc.subjectsvartandno_NO
dc.subjectMelanitta nigrano_NO
dc.subjectNorsk rødlisteno_NO
dc.titleBestandsstatus for ”alpine dykkender” i Nord-Trøndelag: et forprosjektno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber14 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record