Show simple item record

dc.contributor.authorHolien, Håkon
dc.contributor.authorPrestø, Tommy
dc.date.accessioned2008-11-03T09:12:25Z
dc.date.issued2008-11-03T09:12:25Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-559-3
dc.identifier.issn1504-7172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146199
dc.description.abstractTotalt 29 lokaliteter med kystgranskog (boreal regnskog) er undersøkt med hensyn på utvikling av populasjoner for rødlistede lavarter. Utvalget av lokaliteter har dekket kystgranskog med ulik størrelse, type og hogstinngrep, inkludert urørte reservat. For granfiltlav Fuscopannaria ahlneri ble det påvist en økende tendens for populasjonen både i de to naturreservatene Flenga og Gartlandselva og i ett ikke vernet område (Foss) i perioden 1997-2006. For gullprikklav Pseudocyphellaria crocata hadde populasjonen i fire lokaliteter holdt seg relativt stabil i samme periode. Begge artene er truet av habitatødeleggelse og fragmentering gjennom hogst, mens gullprikklav også er truet av et høyt beitetrykk fra elg på lauvtrær med rik bark. Skadefrekvensen på gullprikklav var større i små enn i store lokaliteter, og større i forekomster på rogn enn på gran. De fleste forekomster av granfiltlav var i kjernen av lokalitetene, og vertstrær i områder uten nyere inngrep hadde gjennomsnittlig flere tallus enn trær i områder med nye hogsteren
dc.format.extent53266720 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries55en
dc.subjectboreal regnskogen
dc.subjectkystgranskogen
dc.subjectlaven
dc.subjectnaturforvaltningen
dc.subjectrødlistearteren
dc.titleKvalitetssikret forvaltning og overvåking av biologisk mangfold i kystgranskog – boreal regnskogen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record