Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWollan, Gjermund
dc.date.accessioned2009-05-04T08:48:56Z
dc.date.issued2009-05-04T08:48:56Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-575-3
dc.identifier.issn1504-7172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146207
dc.description.abstractFestivaler og turisme, som en viktig del av kultur- og opplevelsesnæringene, har i det som kan kalles senmoderne eller postmoderne samfunn, fått betydelig oppmerksomhet, både fra offentlige myndigheter, næringsliv og folk flest. Samfunnsmessige endringer, velstandsutvikling og en ny kobling mellom estetikk og økonomi, har gitt muligheter for kulturell nyskaping, ny og innovativ næringsvirksomhet og utvikling av steder, både for lokalbefolkning, tidligere fastboende og besøkende.en
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråden
dc.format.extent3336875 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries59en
dc.subjectfestivaleren
dc.subjectturismeen
dc.subjectperforming placesen
dc.subjectkultur- og opplevelsesnæringen
dc.subjectfestivalsen
dc.subjecttourismen
dc.subjectcultural industriesen
dc.subjectexperience economyen
dc.titleFestivaler og turisme som Performing places: en sosio-kulturell analyse - Canal Street Jazz og Bluesfestival, Arendalen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel