Show simple item record

dc.contributor.authorSaur, Ellen
dc.contributor.authorJohansen, Oddbjørn
dc.date.accessioned2007-06-22T09:18:28Z
dc.date.issued2007-06-22T09:18:28Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-518-0
dc.identifier.issn1504-7172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146219
dc.description.abstractHøsten 2003 ble IKS Namdal rehabilitering - Høylandet/eiendom og IKS Namdal rehabilitering - Høylandet/drift etablert. 14 kommuner i Namdalen står som eiere. Bemanningen ved Namdal rehabilitering er tverrfaglig og senteret kan ta imot opptil 26 brukere. Rehabiliteringssenteret arbeider etter en rehabiliteringsmodell de har kalt Høylandsmodellen. I beskrivelsen av modellen fremstilles den som et alternativ til andre rehabiliteringsmodeller ved at den i tillegg til trening relatert til fysiske behov, bruker mye tid på mental stimulans og personlige omstillingsbehov. Det legges vekt på at aktiv bruk av humor og kultur skal være sentralt i rehabiliteringsprosessen.en
dc.format.extent180300 bytes
dc.format.mimetypetext/plain
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries40en
dc.subjectrehabiliteringen
dc.subjectkultur og helseen
dc.subjectbrukermedvirkningen
dc.titleBruk av kultur og humor i rehabiliteringsprosessen: en undersøkelse av Høylandsmodellen i rehabiliteringen
dc.typeResearch reporten
dc.typePeer reviewed


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record