Show simple item record

dc.contributor.authorHaga, Gjermund
dc.contributor.authorTalleraas, Gro
dc.date.accessioned2011-02-01T08:30:14Z
dc.date.available2011-02-01T08:30:14Z
dc.date.issued2011-02-01T08:30:14Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-624-8
dc.identifier.issn1504-7172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146253
dc.description.abstractOffentlig sektor har de siste 30 årene vært utsatt for et stort endringspress. Dette er en internasjonal trend – ”New Public Management” - som har utfordret tradisjonelle former for offentlig organisering med økende vekt på effektivitet, nye former for styring og større bruk av konkurranse og markedsløsninger. Denne endringsbølgen inneholder to dimensjoner (Klausen 2001). Den ene er knyttet til en liberalistisk markedsorientering og har ført til bruk av en rekke nye instrumenter som privatisering, konkurranseutsetting, frie forbruksvalg og brukerbetaling. Den andre er knyttet til organisasjon og ledelse, og her finner vi introduksjon av metoder og teknikker som målstyring, strategisk ledelse, resultatmålinger, serviceledelse og økonomistyring. Det er et interessant forskningstema å undersøke om og i hvilken utstrekning dette endringspresset påvirker de ansatte i kommunene, og mer spesifikt lederne – for eksempel hvilke verdier framhever de som særlig viktige for sitt virke? Vårt utgangspunkt er at offentlige verdier er noe grunnleggende som gir eller er med på å gi offentlig sektor identitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;71
dc.subjectetiske verdieren_US
dc.subjectledereen_US
dc.subjectoffentlig sektoren_US
dc.subjectethical valuesen_US
dc.subjectpublic ethosen_US
dc.subjectmunicipal administrative leadersen_US
dc.titleVerdiutvikling i kommunene Namsos, Namdalseid, Overhalla og Fosnesen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber23 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record