Show simple item record

dc.contributor.authorBrataas, Hildfrid V.
dc.contributor.authorHellesø, Nanna S.
dc.contributor.authorFlått, Tone Mette
dc.date.accessioned2011-02-07T12:20:26Z
dc.date.available2011-02-07T12:20:26Z
dc.date.issued2011-02-07T12:20:26Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-625-5
dc.identifier.issn1504-7172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146255
dc.description.abstractRapporten beskriver gjennomføring og resultater fra et ett og halvårig prosjekt i 2009‐2010 om forflytningsteknikk og tjenestekvalitet i helse‐ og omsorgstjenesten. Prosjektet er gjennomført ved Overhalla kommune. Senter for omsorgsforskning, Midt‐Norge (SOF) ved Høgskolen i Nord‐Trøndelag har som ekstern part gjennomført prosjektevaluering. Metode: Intervensjon som omfattet utvikling av kvalitetsstandard, strukturert opplæring samt veiledning på hvert arbeidssted på pasientsentrert forflytning, samt supplering med forflytningsutstyr på arbeidsplassene. Evaluering er gjennomført som spørreundersøkelse før og etter intervensjon. Fokusgruppeintervjuer med ansatte er gjennomført midtveis i prosjektet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;72
dc.subjectforflytningsteknikken_US
dc.subjecthelsetjenestekvaliteten_US
dc.subjectarbeidsmiljøen_US
dc.subjectergonomien_US
dc.subjectpatient‐liftingen_US
dc.subjectlifting policiesen_US
dc.subjecthealth care qualityen_US
dc.subjectwork environmenten_US
dc.titleTjenestekvalitet - forebygging - helse: forflytningsteknikk i pleie- og omsorgstjenestenen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber51 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record