Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTorvik, Karin
dc.contributor.authorLange, Kirsten
dc.date.accessioned2013-01-31T11:38:04Z
dc.date.available2013-01-31T11:38:04Z
dc.date.issued2013-01-31
dc.identifier.isbn978-82-7456-676-7
dc.identifier.issn1504-7172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146279
dc.description.abstractSenter for omsorgsforskning (SOF), Midt-Norge er tilknyttet Høgskolen i Nord – Trøndelag (HINT) og har blant annet som oppdrag å yte forskningsfaglig bistand og veiledning til Utviklingssentrene for hjemmetjenester og sykehjem (USHT) i regionen. USHT Midt- Norge består av tre Utviklingssenter for hjemmetjenester (Åfjord, Ålesund og Stjørdal) og tre Utviklingssenter for sykehjem (Trondheim, Kristiansund og Verdal). Målet med studien var å evaluere SOF Midt-Norges bistand og veiledning til USHT i regionen. Kunnskapen vi fikk fra denne evalueringen vil videre danne grunnlag for en mer målrettet arbeidsform og prioriteringer knyttet til dette samarbeidet. Metode: Kvalitativ studie der data ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema med åpne spørsmål. Spørreskjemaet ble laget på grunnlag av Helsedirektoratet’s føringer for SOF’s arbeid i forhold til USHT i regionen. Spørreskjemaene ble sendt på e-mail til lederne i USHT. Resultat: Alle USHT i Midt -Norge svarte på spørreskjemaet. Alle USHT hadde skrevet en samarbeidsavtale med SOF.no_NO
dc.description.sponsorshipSOF Midt-Norgeno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag;86
dc.subjectSenter for omsorgsforskning (SOF), Midt-Norgeno_NO
dc.subjectfaglig veiledningno_NO
dc.subjectUtviklingssentrene for hjemmetjenester og sykehjem (USHT)no_NO
dc.subjectevalueringno_NO
dc.titleEvaluering av Senter for omsorgsforskning Midt-Norge sin forskningsfaglige bistand og veiledning til utviklingssentrene for hjemmetjenester og sykehjem i regionenno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber20 s.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel