Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolum, Gunn Eva
dc.date.accessioned2007-09-26T10:32:30Z
dc.date.issued2007-09-26T10:32:30Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-527-2
dc.identifier.issn1504-7172
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146285
dc.description.abstractI denne kvalitative undersøkelsen, ønsket jeg å se nærmere på den Andres deltakelse i fritidsaktiviteter og hjelperens personlige kompetanse med Snoezelen som innfallsvinkel. Det var to forhold som jeg ønsket å se nærmere på. Det ene var å få tak i hvordan personer med utviklingshemming beskriver hva som oppleves som det sentrale i aktiviteter generelt, og undersøke om hjelperes holdninger til kultur og egne opplevelser påvirker hvilke aktivitets og kulturtilbud som personer med utviklingshemming deltar på / i. På den andre siden ønsket jeg å undersøke hvordan personer med utviklingshemming betrakter Snoezelen som arena for fritidsaktiviteter spesielt. Her var det interessant å se hvilke type sanse rom og opplevelser som foretrekkes av den enkelte og hvorfor. Snoezelen var i utgangspunktet ment som en arena hvor opplevelse og livskvalitet skulle være sentrale. Det var ingen andre mål enn opplevelsen. Utgangspunktet mitt var derfor å gå tilbake til det opprinnelige, - å se på hvilke muligheter Snoezelen kan by på med kultur og aktivitet som innfallsvinkel. Dette i motsetning til Snoezelen som et middel eller en metode for å nå et mål.
dc.format.extent756703 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries42en
dc.subjectutviklingshemmingen
dc.subjectfritidsaktiviteteren
dc.subjectsnoezelenen
dc.subjectsansestimuleringen
dc.titleSNOEZELEN - en kulturpizza? Betraktninger fra personer med utviklingshemming om Snoezelen som fritidsaktiviteten
dc.typeResearch reporten
dc.typePeer reviewed


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel