Show simple item record

dc.contributor.authorHusby, Magne
dc.date.accessioned2009-09-29T13:16:54Z
dc.date.issued2009-09-29T13:16:54Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-569-2
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146325
dc.description.abstractLevanger havn består av fyllmasser, og avsluttes mot sjøen og Levangerelva med store steiner. Det er planer om utvidelse av havna med mer utfylling utover sjøen, samt at landområdene vil bearbeides til vei, plen og bygninger. Tellingene (n=10) av fugl vinteren 2008/09 viser at det er en del fugl i sjøen utenfor planområdet, både lengre ut i sjøen og på begge sider av havneområdet. De mest tallrike artene var stokkand, ærfugl og gråmåke. Fåtallige arter var dvergdykker, storskarv, gråhegre, krikkand, kvinand, siland, hettemåke og svartbak. Innenfor det sjøområdet som er planlagt utfylt, var det kun få fugler observert i forflytning mellom ulike områder, eller gråhegrer som satt helt nede ved sjøkanten og for å fange fisk. På landdelen var det noen få frøspisende fugler som snøspurv, bergirisk og gulspurv og altetende kråker som søkte mat, samt rastende storskarv, gråhegre og stokkand. En utvidelse av Levanger havn vil ha liten innvirkning på antall fugl og deres kondisjon. Dette gjelder også til andre årstider ut fra det som er kjent om fugl i dette området både i hekkesesongen og i trekkperiodene vår og høst.en
dc.description.sponsorshipRG - prosjekt asen
dc.format.extent1134808 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries104en
dc.subjecthavneområdeen
dc.subjectLevangeren
dc.subjectNord-Trøndelagen
dc.subjectfugleliven
dc.titleRegulering av Levanger havn og konsekvenser for deler av det biologiske mangfoldeten
dc.typeOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record