Show simple item record

dc.contributor.authorKvam, Tor
dc.contributor.authorTronstad, Stig
dc.contributor.authorAndersson, Paul
dc.contributor.authorOkkenhaug, Håvard
dc.date.accessioned2007-03-26T06:25:10Z
dc.date.issued2007-03-26T06:25:10Z
dc.identifier.isbn82-7456-502-9
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146331
dc.description.abstractAldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2006. I alt er 292 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av kjever av skutte dyr med utfylt kjevelapp og fellingsdata elektronisk. Slaktevekt mangler for 17 dyr, og for 5 dyr mangler alder på grunn av manglende innlevering av kjeven. Reproduksjonsstatus er vurdert for 91 kyr. Fjorten tilfelle av feilskjæring er registrert. Kjønnsorgan fra 13 hunndyr mangler, og er dermed ikke analysert. I 2006 er det felt 5 okser over 5 år, av i alt 154 okser. De eldste var to 7,5 åringer, en 13-spirs okse på 205 kg, og en 15-spiring med 230 kg slaktevekt. Den største oksen veide 270 kg. Den var 5,5 år gammel, og hadde 13 spir. Det ble i alt felt fem 15- spiringer og to 14-spirs okser. Av de 1,5 år gamle kyrne var kjønnsorganer tilgjengelig for undersøkelse for 48 dyr. Av dem var 32 kjønnsmodne. Dette tilsvarer 66,7 %, og er svært sammenliknbart med det som er påvist i Steinkjer kommune. Av de tolv 2,5- åringene som kunne undersøkes, var 11 kjønnsmodne. Av disse hadde 1 hatt kalv våren 2006. Dette utgjør 10 % av de kjønnsmodne, (mot 16,7 % i 2005). Av 3,5-åringene hadde 4 av 6 (66,7 %) hatt kalv våren 2006 (N=6), mot 83 % i 2005, (N=6). Av elgkyrne i aldersgruppen fra 3,5 år og oppover hadde 88 % kalv våren 2006 (N=18), mot 86% i 2005 (N=21). Tre av 6 kyr i aldersgruppen 3,5- 6,5 år hadde to kalver (50 %). I aldersklassen 7,5 år og eldre hadde 7 av 9 kyr (77,8%) tvillinger, mot 5 av 7 (71,4%) i 2005. Alle kyr eldre enn 3,5 år har hatt kalv i 2006, og den eldste kua (17,5 år) hadde hatt tvillinger både i 2005 og 2006. Age determination and reproduction analysis were carried out on moose Alces alces hunted in Snåsa municipality, Central Norway in 2006. A total of 292 animals were inspected. Age was determined by counts of incremental lines in tooth cementum and from dentition pattern. Dressed weight was missing from 17 specimens, and 5 specimens were not aged due to lacking lower jaw in the presented material. Reproductive status was found for 91 females. Of these 14 were damaged by uncorrect cutting. Reproductive organs from 13 females were not available for inspection. In 2006 five bulls older than 5 years were shot (of a total of 154 males). The oldest were two 7.5 year old bulls, weighing 205 kgs and 230 kgs. The biggest male was 5.5 years old and 270 kg. In 1.5 year old females reproductive organs from 48 specimens were available for inspection. Of these 32 were sexually mature (66.7%). This is very similar to the results from inspection of 1.5 year old females in Steinkjer. Of 12 inspected 2.5 year old females 11 were sexually mature. Of these one had calf in spring of 2006. This is comparable to 10% of sexually mature females, (compared to 16.7% in 2005). Of 3.5 year old females 4 of 6 (66.7%) had calf in spring of 2006 (N=6), compared to 83% in 2005, (N=6). Of females of 3.5 years ald older, 88% had calf in spring of 2006 (N=18), compared to 86% in 2005 (N=21). Three of 6 females in the age group 3.5 - 6.5 years had twins (50%). Of females older than 7.5 years, 7 of 9 (77.8%) had twins, compared to 5 of 7 (71.4%) in 2005. All females older than 3.5 years had calf in 2006, and the oldest female (17.5 years) had twins both in 2005 and 2006.en
dc.description.sponsorshipSnåsa kommuneen
dc.format.extent4011717 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries78en
dc.subjectelgen
dc.subjectaldersbestemmelseen
dc.subjectAlces alcesen
dc.subjectreproduksjonen
dc.titleUndersøkelse av elg felt i Snåsa 2006en
dc.typeOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record