Show simple item record

dc.contributor.authorRannem, Arne
dc.contributor.authorSchüberg, Håkan
dc.date.accessioned2007-05-29T08:04:47Z
dc.date.issued2007-05-29T08:04:47Z
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146339
dc.description.abstractSkogbruket i Norge og Sverige har gjennom de siste tiårene gjennomgått store endringer. Antall sysselsatte har blitt kraftig redusert til tross for at stående volum i skogen øker i begge land. Utviklingen medvirket til at søkningen til bachelorgradsstudiet i skogbruksfag ved HiNT, og til andre skogstudier i Norge, gikk dramatisk ned i løpet av perioden 1995-2002. Fra 2003 ble det ikke er tatt opp studenter på dette studiet ved HiNT. Skogbruksutdanningen i Midt-Sverige i regi av Mitt-Högskolan ble også besluttet nedlagt i 2004. Dette betyr at det i dag ikke finnes noe tilbud om treårig skogutdanning på høgskolenivå i Midt-Skandinavia. Det er imidlertid gode grunner til å tro at det er behov for bransjespesifikk kompetanse i skog-og trenæringen. En felles utdanningsplattform for både Midt-Norge og Midt-Sverige på bachelorgradsnivå kan være en mulighet til bedre samarbeid over riksgrensen, til å bedre rekrutteringsgrunnlaget og for å heve kvalitetsnivået for utdanningen, blant annet ved å oppnå synergieffekter.en
dc.description.sponsorshipInterreg Nord-Trøndelag fylkeskommuneen
dc.format.extent2269123 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries82en
dc.subjectskognæringen
dc.subjecttrenæringen
dc.subjectkompetansebehoven
dc.subjectutdanningen
dc.subjectMidt-Norgeen
dc.subjectMidt-Sverigeen
dc.titleNorsk-svensk bachelorgradsutdanning i skog- og trenæringen: sluttrapport DNR.NG3041-11-06en
dc.typeOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record