Show simple item record

dc.contributor.authorAasetre, Jørund
dc.date.accessioned2007-09-18T11:32:21Z
dc.date.issued2007-09-18T11:32:21Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-526-5
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146343
dc.description.abstractProsjektet Tema Tre med innretning mot "Hus, Hem och Trädgård" er rettet mot nyskapning og nettverksbygging i trebransjen i Trøndelag og Jämtland. Prosjektet har som mål å utvikle en grenseoverskridende paraplyorganisasjon som skal være med å utvikle nyskapning i virksomheter på bygdene i Trøndelag og Jämtland, og som samtidig bidrar til økt utnyttelse av de lokale skogressursene. Prosjektet er et samarbeid mellom JiLU (dvs.Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling) og Trøndelag forskning og utvikling(tidligere Nord-Trøndelagsforskning) / Egge videregående skole (EGGE). Evalueringen er i hovedsak basert på dokumentstudier,deltagende observasjon og telefonintervjuer med ledere og deltakere i prosjektet. Teoretisk bygger evalueringen på innovasjons – og nettverksteori. En rekke tema har blitt berørt fra mer tradisjonelle aktiviteter som høvling til slikt som varmebehandling, rammeverksbygging og massivt tre.en
dc.description.sponsorshipInterreg IIIAen
dc.format.extent457148 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries85en
dc.subjecttrebransjenen
dc.subjectskogressurseren
dc.subjectTrøndelagen
dc.subjectJämtlanden
dc.subjectnyskapingen
dc.subjectutnyttelseen
dc.titleTema Tre - effekter og nytte: en evaluering av prosjektet Tema Treen
dc.typeOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record