Show simple item record

dc.contributor.authorHusby, Magne
dc.date.accessioned2007-09-27T09:17:38Z
dc.date.issued2007-09-27T09:17:38Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-525-8
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146345
dc.description.abstractFylkesmannen i Nord-Trøndelag har i utkast til verneplan for sjøfuglområder i Nord- Trøndelag er Vikanbukta i Stjørdal kommune foreslått som fuglefredningsområde av Direktoratet for Naturforvaltning. Luftfartsverket (nå Avinor) gikk i mot en slik fredning fordi dette kunne gå ut over sikkerheten for luftfarten ved Trondheim lufthavn, Værnes. I dette arbeidet med å finne ut hvor viktig Vikanbukta er for flysikkerheten i forhold til birdstrikes på Værnes, er det gjennomført 57 totaltellinger av fugl i Vikanbukta i perioden juni 2006 – juli 2007, og det er gjennom dette året sett på fuglenes naturlige bevegelsesmønstre og deres atferd ved eksperimentell forstyrrelse. Det er også undersøkt i hvor stor grad menneskelig forstyrrelse reduserer antall fugler som bruker området i dag, og om en økning i antall fugler kan forventes om området blir fredet.en
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltningen
dc.format.extent714105 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries84en
dc.subjectfuglen
dc.subjectbirdstrikesen
dc.subjectvåtmarken
dc.subjectVikanbuktaen
dc.subjectVærnesen
dc.subjectStjørdalen
dc.titleEventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnesen
dc.typeOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record