Show simple item record

dc.contributor.authorKnappe, Geir Olav
dc.contributor.authorVannebo, Håvard
dc.contributor.authorLindblad, Björn
dc.contributor.authorGunnarsson, Bengt
dc.contributor.authorMørkved, Ole Jørgen
dc.date.accessioned2007-11-19T09:57:53Z
dc.date.issued2007-11-19T09:57:53Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-531-9
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146347
dc.description.abstractProsjektet startet gjennom norsk søknad datert 30. mars 2004 og norsk tilsagn datert 14.11.2005. Prosjektet var planlagt gjennomført i prosjektperioden 01.08.2005 - 31.12.2006. Etter søknad ble prosjektperioden forlenget til 30.06.2007. Denne rapporten inneholder resultatet fra en rekke arbeidsfelt som prosjektmedarbeiderne har vært innom, og hvor noen er obligatoriske i InterReg-sammenheng. Følgende fire elementer i arbeidet som er gjort kommer norsk og svensk skjellnæring til stor nytte framover: 1. En omfattende markedsundersøkelse, i tillegg til to markedsrapporter. Gjennom disse avdekkes det europeiske skjellmarkedet med en detaljrikdom som svært få tidligere har hatt kunnskap om. 2. En økonomisk analyse av norsk skjellnæring som dokumenterer de økonomiske fakta for næringa. 3. På svensk side har prosjektarbeidet munnet ut i en etablering av en produsentorganisasjon (PO), etter europeisk modell innenfor EU. 4. Arbeidet har medført et utstrakt samarbeid mellom aktører på norsk og svensk side. Dette har dannet er et godt grunnlag for videre samarbeid, både innen produksjon og markedsføring og salg av blåskjell på det europeiske markedet. Rapporten er to-delt. Hovedrapporten inneholder en oppsummering og avrapportering av prosjektet.en
dc.description.sponsorshipInterreg IIIA, Vattenbrukarnas Riksförbund, Vattenbrukarnas Servicebolag AB, Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling Namsos, Namdalshagen ASen
dc.format.extent6368263 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries87en
dc.subjectblåskjellen
dc.subjectNorgeen
dc.subjectSverigeen
dc.titleNorske og svenske blåskjell til Europa: sluttrapport. Geir Olav Knappe (red.)en
dc.typeOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record