Show simple item record

dc.contributor.authorHusby, Magne
dc.contributor.authorGrande, Ann-Kristin Skjeflo
dc.date.accessioned2007-12-20T07:24:26Z
dc.date.issued2007-12-20T07:24:26Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-536-4
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146351
dc.description.abstractDet er dokumentert stor nedgang i bestandene av vadere og fiskemåke i en stor del av Europa gjennom mange år. Også i Norge er en slik negativ trend registrert for mange av artene. Predasjonen av reir (reirplyndringen) er stor i mange områder, og er antatt å være en viktig faktor som har ført til denne bestandsnedgangen. Denne rapporten presenterer en del av et arbeid som omhandler hvilke faktorer som påvirker predasjonsrater på reir og bestandsutvikling i Trøndelag. Her ser vi kun på hvordan nærhet til avfallsdeponi påvirker antall reirpredatorer i områdene, og om det er forskjeller i predasjonsrater og bestandsutvikling på områder nært sammenlignet med langt unna deponiene.en
dc.description.sponsorshipDirektoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen.en
dc.format.extent1619703 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries88en
dc.subjectavfallsdeponien
dc.subjectGaulosenen
dc.subjectHotranen
dc.subjectNamsosen
dc.subjectRinnleireten
dc.subjectSandfærhusen
dc.subjectSjøåsenen
dc.subjectVellamelenen
dc.subjectlandbruksarealen
dc.subjectreirpredasjonen
dc.subjectfuglen
dc.titleAvfallsdeponienes betydning for reirpredasjon og bestandsendringer av hekkende fugler på strandeng og dyrka mark i Trøndelagen
dc.typeOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record