Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, Rolf Terje
dc.contributor.authorSpidsø, Tor Kristian
dc.contributor.authorKveli, Jens
dc.date.accessioned2009-01-22T12:14:35Z
dc.date.issued2009-01-22T12:14:35Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-570-8
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146381
dc.description.abstractDet er nå registrert til sammen 11 hekkelokaliteter for fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord- Trøndelag. Alle lokalitetene er øst i fylket, i Lierne, Snåsa og Steinkjer. To av hekkelokalitetene ble først registrert i 2008. Registreringene fra 2005 til 2008 viser at ikke alle par hekker hvert år og at antall hekkende par i denne perioden er stabilt. I 2008 ble det konstatert vellykket hekking på sju av lokalitetene, to i Lierne, fire i Snåsa og en i Steinkjer kommune. I 2005 og 2007 ble også sju hekkende par registrert, mens det i 2006 ble registrert 6 hekkende par fiskeørn i Nord-Trøndelag. Fiskeørna i Nord-Trøndelag ankommer hekkelokalitetene tidlig i mai og eggene legges omkring 20. mai. Hekkesesongen varer fram til første uka i august når ungene forlater reiret. Antall flygedyktige unger varierer fra en til tre, med et gjennomsnitt på 2 - 2, 5 unger pr. reir i perioden fra 2005 til 2008. Til sammen er nå 36 fiskeørnunger individmerket med fargeringer, hvorav tre i 2005, seks i 2006, 13 i 2007 og 14 i 2008. Trekkruter for unge fiskeørner fra oppvekstområdene i Nord-Trøndelag mot vinterkvarterene viser store individuelle variasjoner. I tillegg til store forskjeller i trekkruter viser resultatene også store forskjeller når det gjelder tida fuglene bruker fram til vinterkvarterene. Resultatene viser også at det ikke er uvanlig med lengre strekninger over åpent hav. Nøkkelord: Fiskeørn, Pandion haliaetus, trekkruter, satellittsendere, Nord-Trøndelag. A total of 11 nesting localities of osprey (Pandion haliaetus) have been recorded within the study area in Nord-Trøndelag County. Of the recorded nesting places, two were found in 2008. The results show that not all the osprey pairs are nesting each year. However, the nesting population is increasing. Seven successful nests were found in 2008, two in Lierne, four in Snåsa and one in Steinkjer municipality. Also in 2005 and 2007 seven nesting pairs of osprey were recorded while in 2006 six successful nests were found. The arrival time of osprey at the nesting grounds in the study area is early May, and start of egg laying is around 20 May. The juvenile ospreys are fledging in early August. Number of fledglings in the different nests are from one to three in the period 2005 till 2008, with a mean of 2 - 2.5 juveniles in each nest. A total of 36 juvenile osprey are individually ringed with colour rings, three in 2005, six in 2006, 13 in 2007 and 14 in 2008 respectively. The migrating juvenile ospreys with satellite transmitters follow very different routes on the migration south towards the wintering areas. Also migration time from start at the nesting grounds to wintering areas is very different. The migration routes also show that passing long distances across sea is not uncommon. Key words: , Pandion haliaetus,en
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen, Direktoratet for naturforvaltning og Høgskolen i Nord-Trøndelag.en
dc.format.extent2443676 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries105en
dc.subjectfiskeørnen
dc.subjectPandion haliaetusen
dc.subjecttrekkruteren
dc.subjectsatellittsendereen
dc.subjectNord-Trøndelagen
dc.subjectospreyen
dc.subjectmigration routesen
dc.subjectsatellite transmittersen
dc.titleBestandsstørrelse, hekkesuksess og satelittovervåking av trekket til fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelagen
dc.typeOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record