Show simple item record

dc.contributor.authorHusby, Magne
dc.contributor.authorGrande, Ann-Kristin Skjeflo
dc.date.accessioned2009-10-06T07:08:26Z
dc.date.issued2009-10-06T07:08:26Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-592-0
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146405
dc.description.abstractBestandsutviklingen har vært sterkt negativ fra 1975 til rundt 2006 for de fleste hekkende fuglearter på strandenga på Rinnleiret. Viktige årsaker til dette er høy predasjonsrate på reirene, sterk gjengroing med busker og skog, menneskelig forstyrrelse, og en generell bestandsnedgang hos vadefugler og sanglerke både i Norge og resten av Europa. Litt fjerning av vegetasjon startet i 2003, mens større åpne flater er laget i 2007 og senere. Fra 2008 er også et område gjerdet inn for beitende sau. Effekten av disse skjøtselstiltakene er i dette arbeidet studert både på naturlige reir og et nettverk av kunstige reir spredt utover strandenga.en
dc.format.extent11596598 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelagen
dc.relation.ispartofseries113en
dc.subjectRinnleireten
dc.subjectLevanger kommuneen
dc.subjectfuglen
dc.subjectreirpredasjonen
dc.titleHekkefugler på Rinnleirets strandeng: bestandsutvikling, status og effekter av aktiv skjøtselen
dc.typeOthersen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record