Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHusby, Magne
dc.date.accessioned2010-09-28T10:57:27Z
dc.date.available2010-09-28T10:57:27Z
dc.date.issued2010-09-28T10:57:27Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-613-2
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146427
dc.description.abstractAktiv skjøtsel av vernede områder blir stadig viktigere for forvaltningen etter hvert som en del av disse områdene gror igjen. De kvaliteter området ble fredet for kan avta, og tiltak blir da nødvendig for å beholde de kvaliteter som lå til grunn for fredningen. På sørspissen av Tautra i Trondheimsfjorden har einerfeltene delvis grodd igjen til et tett og nærmest ufremkommelig villniss. Det er gjennomført tiltak for å reversere denne gjengroingen i dette beitepåvirkede landskapet, bl.a. ble deler av einerfeltene tynnet i 1998 og 1999. De botaniske effekter av dette er undersøkt og publisert, og ornitologiske undersøkelser er gjennomført men bare delvis publisert. Denne rapporten presenterer resultatene av undersøkelser på fugl utført i 1998, 1999, 2004, 2005 og 2006. Det ble foretatt sammenligninger av fuglefaunaen i tynnet einerfelt (eksperimentelt område) og uberørt, tett einerfelt (kontrollområde). Oppgaven var å finne antall territorier av fugl, antall naturlige reir og deres plyndringsrate, og sette ut kunstige reir og se på deres plyndringsrate i de to typer vegetasjon. De ulike årene hadde til dels ulike typer feltarbeid ... Det er ingen av resultatene som tilsier at forvaltningsmyndighetene ikke kan fortsette med tynning og bruk av beitedyr. Begge deler er helt nødvendig for å holde dette beitebetingede kulturlandskapet i hevd.en_US
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;122
dc.subjectkulturlandskapen_US
dc.subjectTautraen_US
dc.subjectfuglen_US
dc.subjectskjøtselen_US
dc.titleRestaurering av kulturlandskapet på Skaget, Tautra, og effekter på fuglen_US
dc.typeOthersen_US
dc.source.pagenumber27 s.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel