Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, Rolf Terje
dc.contributor.authorSpidsø, Tor Kristian
dc.contributor.authorNicolaisen, Per Ivar
dc.contributor.authorHafstad, Inge
dc.date.accessioned2011-02-23T11:00:00Z
dc.date.available2011-02-23T11:00:00Z
dc.date.issued2011-02-23T11:00:00Z
dc.identifier.isbn978-82-7456-629-3
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146433
dc.description.abstractDet er til sammen registrert 12 hekkelokaliteter for fiskeørn (Pandion haliaetus) i perioden 2005 til 2010 i Nord-Trøndelag. Alle hekkelokalitetene ligger øst i fylket og er fordelt med sju i Snåsa, tre i Lierne og en i hver av kommunene Steinkjer og Verdal. Flest antall hekkende par ble registrert i 2009 og i 2010, begge år med ni hekkende par. Dette tilsier at hekkebestanden av fiskeørn i fylket er økende da sju hekkende par var høyeste antall i perioden 2005-2008. I tillegg til at det blir registrert nye hekkelokaliteter er det også slik at gamle kjente lokaliteter som har stått tom i flere tiår nå igjen blir tatt i bruk. Fiskeørn i Nord–Trøndelag viser preferanse for åpen barskog av gran og furu og alle 12 hekkelokalitetene ligger mellom 300 og 500 m.o.h. Halvparten av reirene ligger på øy eller en mindre holme, mens de reirene som ligger på fastland, med et unntak, er mindre enn 50 meter fra vannkanten. Reirene ligger fra 7 til 12 meter over bakken, med en gjennomsnittshøyde på 9,8 meter.en_US
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen, Direktoratet for naturforvaltning og Høgskolen i Nord-Trøndelagen_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;129
dc.subjectfiskeørnen_US
dc.subjectrovfugleren_US
dc.subjectnorsk rødlisteen_US
dc.subjectPandion haliaetusen_US
dc.subjecthekkingen_US
dc.subjectTrøndelagen_US
dc.titleBestandsutvikling for fiskeørn (Pandion haliaetus) i Nord-Trøndelag fra 2005 til 2010en_US
dc.typeOthersen_US
dc.source.pagenumber25 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record