Show simple item record

dc.contributor.authorHedegart, Rune
dc.contributor.authorHallås, Oddvar
dc.contributor.authorKvam, Tor
dc.contributor.authorModell, Geir
dc.contributor.authorSolberg, Erling J.
dc.date.accessioned2013-06-11T10:27:28Z
dc.date.available2013-06-11T10:27:28Z
dc.date.issued2013-06-11
dc.identifier.isbn978-82-7456-687-3
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146459
dc.description.abstractEn faggruppe bestående av representanter fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fjellstyrene i Steinkjer, Høgskolen i Nord- Trøndelag (HiNT), Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har basert på sett elg-data, fellingsstatistikk og slaktevekter vurdert utviklingen i elgbestandene i Nord-Trøndelag, og gitt anbefalinger om den videre forvaltningen av elgbestandene. I tillegg har gruppen vurdert datakvaliteten og forvaltningsmålene i de forskjellige kommunene. Prosjektet er å betrakte som et pilotprosjekt som forhåpentligvis kan danne grunnlaget for tilsvarende vurderinger i årene som kommer. Elgbestanden i Nord-Trøndelag har stort sett økt i antall siden starten av 1970-tallet, inntil en (foreløpig) topp ble nådd i perioden 2002-2004. Bestanden har siden holdt seg relativt stabil i antall, men med store variasjoner innenfor fylket. Med unntak for Hjorteviltregion 4 ser vi en nedgang i rekrutteringen av kalv i alle hjorteviltregionene, særlig i løpet av de siste 5-10 årene. En tilsvarende negativ trend finner vi i utviklingen av de aldersspesifikke slaktevektene, med unntak for Hjorteviltregion 5. Based on dressed weights and «Sett elg» (Moose seen)-data from Hjorteviltregisteret and hunting statistics from SSB (Statistics Norway) a research group has evaluated the development of moose populations in Nord- Trøndelag in order to give advice to municipal game boards, which are responsible for moose management in Nord- Trøndelag. The moose situation tend to be variable, due to railway lines and main roads in the landscape. Moose population have been increasing in recent years, and the open clear-cuts, which used to produce enough food for an increasing moose population now tend to be to densely forested for the moose to find enough food. The conclusion is that we will have to consider dressed weights and and the food situation in the years to come.no_NO
dc.description.sponsorshipNord- Trøndelag Fylkeskommuneno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;147
dc.subjectelgforvaltningno_NO
dc.subjectfellingstallno_NO
dc.subjectslaktevekterno_NO
dc.subjectsett elgno_NO
dc.subjecthjorteviltregionerno_NO
dc.subjectelgjaktno_NO
dc.subjecttidsrekkerno_NO
dc.subjectmoose managementno_NO
dc.subjectdressed weightsno_NO
dc.subjectmoose huntingno_NO
dc.titleElg i nordtrønderske kommuner 2013; en vurdering av elgbestandene i fylketno_NO
dc.typeOthersno_NO
dc.source.pagenumber124 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record