Show simple item record

dc.contributor.authorHaugan, Kåre
dc.date.accessioned2013-12-17T08:03:18Z
dc.date.available2013-12-17T08:03:18Z
dc.date.issued2013-12-17
dc.identifier.isbn978-82-7456-701-6
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146499
dc.description.abstractLierne nasjonalpark ble etablert i 2004 og er et 333km2 stort område i Nord-Trøndelag som har lav- og mellomalpin karakter. Parken grenser mot Sverige, er dominert av Kjølfjella, og det meste av parkarealet ligger 800 moh. Fjellområdet består mye av alminnelig fjellflora med lavalpine blåbær- og viersamfunn og høyereliggende, store areal med mellomalpin grashei- og snøleiesamfunn. Parkområdet har vært antatt å være dominert av fattige vegetasjonstyper med få (ingen) beskrevne rike floralokaliteter. Gjennom dette kartleggingsarbeidet er 148 karplantearter presentert, og 70 belegg ble innsendt til herbariet TRH. Alle funn er registrert i Artsdatabanken. Fem floralokaliteter med dominans av kalkkrevende karplanter er beskrevet. To av disse lokalitetene (Hestkjøldalen og Litjbursklumpen) er serpentinknauser med karakterarter som fjelltjæreblom Viscaria alpina og grønnburkne Asplenium viride. Artene knoppsildre Saxifraga cernua og snøbakkestjerne Erigeron unifloris, som begge har svak disjunkt utbredelse, ble funnet mellom sine tidligere kjente utbredelsesområder. Tre arter med svak østlig utbredelse er også presentert (kongsspir Pedicularis sceptrum-carolinum, ballblom Trollius europaeus, fjellpestrot Petasites frigidus). Ved å karakterisere lokalitetene etter DN sin naturtypeinndeling har tre lokaliteter C01-karakter (Kalkrike områder i fjellet) (ved Keistjønnin, serpetinknauser i Hestkjøldalen og Litjbursklumpen), mens lokaliteten ved Strivasshytta har F01-karakter (Kalkskog).no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;155
dc.subjectnasjonalparkerno_NO
dc.subjectNord-Trøndelagno_NO
dc.subjectLierneno_NO
dc.subjectbotaniske undersøkelserno_NO
dc.subjectplanterno_NO
dc.titleBotaniske undersøkelser i Lierne nasjonalparkno_NO
dc.typeOthersno_NO
dc.source.pagenumber16 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record