Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSætertrø, Odil
dc.date.accessioned2008-11-10T09:51:45Z
dc.date.issued2008-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146509
dc.description.abstractHensikten med denne deskriptive studien var å få en dypere innsikt i og forståelse for hvordan de voksne barna opplever belastningen i omsorgen for sin forelder som utvikler demens. Videre å se dette opp i mot den salutogene modellen som et perspektiv på helse. På bakgrunn av dette var intensjonen med studien å se på hvordan de voksne barna finner styrke til å mestre denne situasjonen, i hvilken grad de hadde en opplevelse av sammenheng. Det var også ønskelig å se på hvilken betydning sosial støtte har for de voksne barnas opplevelse av sammenheng. Det ble benyttet kvalitativ metode med en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming.en
dc.format.extent1275161 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskapen
dc.subjectdemensen
dc.subjectomsorgen
dc.subjectforeldreen
dc.subjectmestring
dc.titleNår forelderen utvikler demens. Voksne barn om belastning og opplevelse av sammenheng i omsorgen for sin forelder som bor i eget hjem. Kan det noen ganger være all right?en
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel