Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Malin Alvina M.
dc.date.accessioned2013-08-15T11:33:33Z
dc.date.available2013-08-15T11:33:33Z
dc.date.issued2013-08-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146597
dc.description.abstractHensikten med studien er å belyse hvordan sykepleieren kan identifisere SIRS/Sepsis tidlig og dermed redusere mortaliteten. Resultatet viser at et vellykket resultat og redusert dødelighet for pasienter med sepsis krever rask identifisering og tidlig behandling. SIRS kriteriene kan være tegn på systemisk infeksjon, men kan være annerledes hos eldre pasienter. Resultatet viser manglende kunnskap blant sykepleiere rundt tegn og symptomer på sepsis. Pasientene blir ofte identifisert for sent eller ikke i det hele tatt. Triage kan redusere dødelighet og forbedrer prosess og resultat. Sykepleieren må kunne utføre triage tidlig i forløpet. Intervensjon og bruk av nye verktøy kan være nyttig for å identifisere sepsispasienter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSepsisno_NO
dc.subjectSIRSno_NO
dc.subjectTidlig identifiseringno_NO
dc.subjectRedusere dødelighetno_NO
dc.titleSykepleie til pasienter med SIRS/Sepsis. Tidlig identifisering og reduksjon av dødelighetno_NO
dc.title.alternativeNursing to patients with SIRS/Sepsis. Early identification to reduce mortalityno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.source.pagenumber53 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record