Show simple item record

dc.contributor.authorButtingsrud, Marie Antonette
dc.date.accessioned2013-08-15T11:57:57Z
dc.date.available2013-08-15T11:57:57Z
dc.date.issued2013-08-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146605
dc.description.abstractHensikten er å belyse aspekter ved den palliative omsorgen pasientene anser som viktige for å oppnå god smertelindring. Videre vil studien avdekke årsaker til utilfredsstillende smertelindring som kan forklares i pasientenes holdninger til, og oppfattelse av smertelindring. Litteraturstudiet viser at god kommunikasjon med sykepleiere, god planlegging og regelmessig vurdering av smertene, muligheten til å påvirke og styre egen smertelindring og gjensidig tillit i relasjon mellom pasient og sykepleier er viktig for pasientenes opplevelse av smertelindringen. Pasientene oppgir forventninger til, og flere barrierer for smertelindring som påvirker kvaliteten på smertelindringen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleSmertelindring til kreftpasienter. Pasientenes behov i den palliative omsorgen for å oppnå adekvat smertelindring.no_NO
dc.title.alternativePain management to cancer patients. Patients needs in palliative care to achieve adequate pain relieveno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.source.pagenumber38 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record