Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, Bjørn w.
dc.contributor.authorBrandtzæg, Rolf
dc.date.accessioned2010-09-22T11:39:05Z
dc.date.available2010-09-22T11:39:05Z
dc.date.issued2010-09-22T11:39:05Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146685
dc.description.abstractTemaet for arbeidet er ”Problemorientert undervisning”. Problemstillingen er ”Opplever trafikklærere og Sivilforsvarets undervisningspersonell at de har tilstrekkelig kompetanse til å kunne legge opp til en problemorientert undervisning i henhold til gjeldende lære- og kursplan?”. Arbeidet har som formål å belyse trafikklæreres og Sivilforsvarets undervisningspersonells egne opplevelser av å gjennomføre undervisning etter lære- og kursplanens intensjon. Ved formulering av problemstilling ble det tidlig klart at det var hensiktmessig med tallfestede data. En kvantitativ metode i form av en spørreundersøkelse var følgelig en naturlig og praktisk gjennomførbar metode å benytte. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at trafikklærerne er delt i synet på hvorvidt egen kompetanse er tilstrekkelig til å kunne legge opp til en problemorientert undervisning. Trafikklærere opplever at behovet for mer pedagogisk kompetanse er til stede, men ikke i stor grad. Behovet for trafikkfaglig kompetanse oppleves som enda mindre. Flertallet av Sivilforsvarets undervisningspersonell opplever at de har tilstrekkelig kompetanse til å legge til rette for en problemorientert undervisning. Det er allikevel et reelt opplevd behov for mer pedagogisk kompetanse. Behovet for mer sivilforsvarsfaglig kompetanse er lite. Spørreundersøkelsen viser at det er et potensial for forbedringer for begge gruppene, spesielt innen fagområdet pedagogikk.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofserieskandidatoppgave;
dc.titleProblemorientert undervisning : opplever trafikklærere og Sivilforsvarets undervisningspersonell at de har tilstrekkelig kompetanse til å kunne legge opp til en problemorientert undervisning i henhold til gjeldende lære- og kursplan?en_US
dc.typeStudent paper, othersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record