Show simple item record

dc.contributor.authorAars, Mads
dc.date.accessioned2010-09-29T11:39:23Z
dc.date.available2010-09-29T11:39:23Z
dc.date.issued2010-09-29T11:39:23Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146705
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvilke utdanningstilbud som har blitt tilbudt innen vegtrafikkrett, og hva som er produsert av studentoppgaver i faget i perioden 1986-2009 ved følgende utdanningsinstitusjoner:  Politihøgskolen  Avdeling for trafikklærerutdanning ved Høgskolen i Nord-Trøndelag  Forsvaret  De juridiske fakultetene ved Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø Det har vist seg vanskelig å kvalitetssikre omfanget av studentoppgaver på grunn av ulike feilkilder. Jeg har valgt å uttale meg på et mer generelt grunnlag om studentoppgaver i vegtrafikkrett istedenfor å oppgi eksakt tallmateriale med potensielle feil. Jeg finner at det kun er skrevet et meget begrenset antall studentoppgaver innen vegtrafikkrett. Et titalls oppgaver innen straffe- og erstatningsrett berører også visse deler av vegtrafikkretten. Det kan se ut til at det er en sammenheng mellom utdanningstilbud og tema for studentoppgavene. Hvilke konsekvenser få studentoppgaver innen vegtrafikkrett kan få burde kanskje vært undersøkt nærmere. Utdanningstilbud innen vegtrafikkrett ved grunnutdanning for politi og trafikklærere i oppgavens tidsperiode har variert noe, men er relativt stabilt. Andre fag av betydning for helheten som for eksempel praksistjeneste i trafikk for politiet har blitt kraftig redusert. Utdanning i vegtrafikkrett spesialfag som ble tilbudt ved Universitetene i Oslo og Bergen var stabil i perioden det ble tilbudt, men etter nedleggingen på slutten av 1980-tallet har faget aldri gjenoppstått. Universitetet i Tromsø og Forsvaret har aldri hatt et slikt undervisningstilbud. Det er påfallende at både Forsvaret og de Universitetene tilbyr undervisning i fag som sjørett og luftrett, men ikke vegtrafikkrett.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave 2010;
dc.titleUtdanningstilbud og studentoppgaver innen vegtrafikkrett i Norge i perioden 1986-2009 : hvilke utdanningstilbud er tilbudt og hva er produsert av studentoppgaver innen vegtrafikkrett ved utvalgte høyere utdanningsinstitusjoner?en_US
dc.typeStudent paper, othersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record