Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Per-Roar
dc.date.accessioned2010-10-27T11:16:09Z
dc.date.available2010-10-27T11:16:09Z
dc.date.issued2010-10-27T11:16:09Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146715
dc.description.abstractKjøresimulator brukt til føreropplæring for personbil Distriktene i Norge kan ha lange avstander for å drive kjøreopplæring i bymiljø. Av den grunn har jeg i denne oppgaven tatt utgangspunkt i læreplanen for føreropplæring klasse B, trinn 3, der temaet var 3.5 de punkter som omhandler kjøring på flerfeltsveg, i lyskryss og envegsregulerte gater. Til undersøkelsen ble det rekruttert tolv elever som var godt i gang med opplæring på trinn 3 i føreropplæringens. Problemstillingen ble satt som nedenfor. Hvor godt læringsutbytte gir en kjøresimulator sammenlignet med opplæring i bil, og kan simulering erstatte deler av den trafikale ferdighetsopplæringen på trinn 3, klasse B? For å finne svar på problemstillingen valgte jeg to ulike metoder, observasjon og spørreundersøkelse. Observasjonen ble utført under kjøretimene i simulator. Jeg valgte å observere noen utvalgte feil som elevene ofte gjorde. Videre ble et spørreskjema besvart av elevene etter at de nevnte punktene i læreplanens tema 3.5 også var gjennomført i bil. Resultatene fra observasjonene og spørreundersøkelsen ble analysert og drøftet i lys av problemstillingen, og sammenlignet med tidligere forskning som er gjort rundt bruk av kjøresimulator til opplæring. Dagens unge bruker elektroniske medium i mange sammenhenger, eksempelvis bilspill og andre dataspill. De unge har med bruk av slike medier erfaring med kunstige bevegelser som skjermene i en kjøresimulator gir. Bruk av kjøresimulator kan derfor være et greit alternativ til opplæring i bil. Det er flere ulike faktorer som spiller inn på elevenes læreutbytte av simulatorkjøringen. Jeg har sett antydning til at elevforutsetninger som alder og kjønn kan ha betydning for hvor godt læringsutbytte bruk av kjøresimulator gir. Undervisningsopplegget som læreren legger opp til kan også være avgjørende for elevenes læring. Lærerens tilstedeværelse under kjøringen, og forholdet mellom lærer og elev kan ha en viss effekt på læringen. Videre kom det fram at timetallet eleven har øvet i simulator har noe å si for læringsutbyttet. Sist men ikke minst kom jeg fram til at egenskapene til simulatoren har betydning for hvor godt læringsutbytte elevene får av kjøringen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave 2010;
dc.titleBruk av kjøresimulator i den trafikale delen av føreropplæringen for personbil, klasse B : hvor godt læringsutbytte gir en kjøresimulator sammenlignet med opplæring i bil, og kan simulering erstatte deler av den trafikale ferdighetsopplæringen på trinn 3, klasse B?en_US
dc.typeStudent paper, othersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record