Show simple item record

dc.contributor.authorLeikvam, Tove
dc.contributor.authorHolth, Ingrid-Helene
dc.contributor.authorBredland, Ingvild Stabell
dc.date.accessioned2011-09-14T09:15:24Z
dc.date.available2011-09-14T09:15:24Z
dc.date.issued2011-09-14T09:15:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146731
dc.description.abstractDenne rapporten er basert på en litteraturstudie. Vi ønsket å undersøke hvordan en trafikklærer kan benytte kjøresimulatoren som et effektivt pedagogisk verktøy, uavhengig av verktøyets kvalitet. Vi gjennomførte en pilotstudie hvor vi ønsket å kartlegge interesse for, kunnskap om og pedagogisk bruk av kjøresimulator. Med utgangspunkt i pilotstudien utviklet vi vår problemstilling. Vi har sett på den pedagogiske bruken i Norge og noen land i Europa. I vår rapport er det lagt spesielt vekt på å beskrive de ulike arbeidsmåtene en trafikklærer kan benytte ved bruk av kjøresimulator. Simulering er en måte å kopiere virkeligheten på. Det finnes ulike typer kjøresimulatorer med diverse utforminger og kvaliteter. En kjøresimulator er et informasjons- og kommunikasjonsteknologisk verktøy (IKT). IKT- pedagogikk bygger på kjente etablerte pedagogiske teorier og anerkjente undervisningsmetoder. Grunnlaget for læreplanen klasse B i Norge er GDE - matrisen, som ble utviklet av Keskinen i 1996. Kjøresimulator blir i varierende omfang brukt i trafikkopplæringen i Norge og Europa. Verktøyet blir i hovedsak brukt som et tillegg til vanlig opplæring i bil. Det er først og fremst i Nederland og UK at bruken av kjøresimulator er mest utbredt. Den didaktiske relasjonsmodellen er et hjelpemiddel til å planlegge undervisningen. Vi har valgt å fokusere på arbeidsmåter. Arbeidsmåter er også kalt læreprosessen og omhandler framgangsmåten læreren bruker i undervisningen og måten elevene arbeider på i læresituasjonen. Vi har valgt og utdype arbeidsmåtene monologpreget forelesning, diskusjonsundervisning, prosjekt- og gruppearbeid, rollespill, veiledning og instruksjon. Arbeidsmåtene vi har valgt, har vi drøftet opp mot de ulike trinnene i læreplanen, klasse B. Våre anbefalninger er ikke utprøvd og kan derfor undersøkes videre. Vi håper at vårt arbeid kan bidra til at flere anser kjøresimulatoren som et effektivt pedagogisk verktøy uavhengig av kvalitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2011
dc.titlePedagogisk bruk av kjøresimulatoren_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber46 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record