Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøken, Ole Edvard Øye
dc.contributor.authorMadsen, Ole Martin
dc.contributor.authorSkartun, Rolan
dc.date.accessioned2011-09-14T08:21:49Z
dc.date.available2011-09-14T08:21:49Z
dc.date.issued2011-09-14T08:21:49Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146744
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven vår ble å fokusere på begrepene samhandling og trafikkavvikling for å finne ut hvilken forståelse personer som tar førerkort har for disse begrepene etter endt opplæring. I tillegg ville vi klarere hvordan læreplanen for førerkortklasse B-BE definerer disse begrepene. Vi har innhentet kunnskap gjennom litteratur på internett, lovverk og håndbøker som tar for seg opplæring av bilførere som skal ta førerkort i klasse B-BE. Etter det vi har funnet ut er det, per dags dato, manglende retningslinjer for betydning og bruk av disse begrepene i trafikkopplæringen, og i trafikklærerutdanningen for øvrig. Vi har forsøkt å definere begrepene slik at vi kunne sammenligne vår definisjon med den forståelsen intervjuobjektene våre har av samhandling og trafikkavvikling. Vi har, etter vårt dypdykk i dagens læreplan, kommet fram til at det kan være et problem at bruken av begrepene vi har tatt for oss ikke blir vektlagt i stor nok grad i den praktiske bilføreropplæringen. Vi håper at vår oppgave kan bidra til å belyse viktigheten ved å ha god forståelse for samhandling og trafikkavvikling slik at det blir vektlagt i den fremtidige opplæringen av førerkortkandidater og trafikklærere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2011
dc.titleHva mener læreplanen klasse B med samhandling og trafikkavvikling? Hva legger tidligere FA ved HiNT i begrepene samhandling og trafikkavvikling?en_US
dc.typeStudent paper, othersen_US
dc.source.pagenumber22 s., IIIen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel