Show simple item record

dc.contributor.authorAspås, Lisa
dc.contributor.authorSjølie, Christina
dc.date.accessioned2012-08-29T10:31:23Z
dc.date.available2012-08-29T10:31:23Z
dc.date.issued2012-08-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146754
dc.description.abstractI denne oppgaven er litteraturstudium og kvalitativt forskningsintervju benyttet for å belyse følgende problemstilling og underproblemstilling: ”Hvilke negative fysiske og psykiske belastninger utsettes en trafikklærer for i sin yrkesutøvelse?” ”Hvordan oppleves disse, hva forårsaker dem, og hvordan kan de reduseres?” * Formålet med oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer trafikklæreren har i sin yrkesutøvelse mht. deler av et HMS- perspektiv. Oppgaven er begrenset til trafikklærerens undervisningstid i bil. * Studien er gjennomført tilknyttet egen interesse om økt bevisstgjøring rundt tema før overgang til arbeidslivet, samt opplysning for andre i samme ståsted og bransjen forøvrig. * Gjennom litteratursøk på tidligere forskning/opplysning om risikofaktorer forbundet med trafikklæreryrket, har vi ikke funnet noe spesifikt i tilknytning til yrket. Det er imidlertid undersøkt om det er mulig å trekke paralleller til andre stillesittende yrker med delvis samme utfordringer knyttet til problemstillingen. * Forskningsintervjuene har innhentet personlige opplevelser ogerfaringer fra 5 trafikklærere, og faglig opplysning og erfaringer fra 2 fysioterapeuter. * Resultatene viser at negative fysiske belastninger hos en person som tilbringer mye tid stillesittende i bil, hovedsakelig forekommer i føtter, rygg, og nakke- og skulderparti. Både litteraturen, faglige synspunkter og erfaringer fra fysioterapeutene, og personlig opplevelse fra trafikklærerne, viser entydige funn. * Negative psykiske belastninger viser seg hyppigst å fremtre som stress og utmattelse, men gjennom intervjuene ble det også antydet at stress kan fremtre som positivt. * Intervjuobjektene opplevde negative psykiske og fysiske belastninger ulikt, og i varierende grad. Samtlige var av den oppfatning at en hektisk arbeidsdag med stort arbeidspress, kan forårsake nevnte plager, hvilket også korrelerer med litterære funn.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2012
dc.titleTrafikklærerens negative fysiske og psykiske belastningerno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber34 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record