Show simple item record

dc.contributor.authorMidtgard, André Lockert
dc.contributor.authorPedersen, Kurt
dc.contributor.authorAasen, Stian
dc.date.accessioned2012-08-22T11:34:06Z
dc.date.available2012-08-22T11:34:06Z
dc.date.issued2012-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146772
dc.description.abstractDenne studien har som hensikt å øke vår egen kunnskap om temaene selvoppfatning og kjøreatferd, og sammenhengen mellom disse. Som kommende trafikklærere ser vi nytten av å ha en større bevissthet rundt disse begrepene og hvordan de henger sammen. Studien er derfor relatert til undervisningen som inngår i føreropplæringen. Gjennom å belyse selvoppfatning og kjøreatferd opp mot læreplanen og GDE-matrisen, har vi sett på hvordan denne kunnskapen kan brukes for at vi skal forstå våre egne elever, og hvordan vi på best mulig måte kan få eleven på et høyt nivå når det gjelder kjøreatferd og risikoforståelse. Oppgaven har derfor tatt med en del bakgrunnstoff som skal berike oppgavens forståelse rundt problemstillingen og drøftingen av den. Studien er en kvalitativ undersøkelse rundt temaene selvoppfatning og kjøreatferd der vi har intervjuet tre informanter som har erfaring fra trafikkopplæringen. Resultatene som kommer frem i denne oppgaven bygger på intervjuene som har tatt for seg ulike spørsmål rundt selvoppfatning og kjøreatferd. De funnene vi har gjort i denne studien viser at det er en viss sammenheng mellom kjøreatferd og selvoppfatning. Vi har fått ulike svar gjennom studien. Funnene viser at de som har lav selvoppfattelse ofte har god risikoforståelse, mens de som har høy selvoppfattelse er bedre med tekniske ferdigheter og prioriterer effektivitet og trafikkavvikling. Vi har funnet noen små forskjeller når det kommer til kjønn, mens miljø visste seg å ha en større innvirkning på selvoppfatning og kjøreatferd. Studien viser også at det ikke finnes noen fasitsvar som kan generaliseres, men at den forståelsen studien har gitt oss, vil gi oss en bedre forutsetning for å benytte de pedagogiske verktøy som vi har til rådighet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2012
dc.titleSelvoppfatning og kjøreatferdno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber40 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record