Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, Tommy
dc.contributor.authorAas, Jim
dc.date.accessioned2012-09-10T12:57:31Z
dc.date.available2012-09-10T12:57:31Z
dc.date.issued2012-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146788
dc.description.abstractI vår oppgave har vi tatt for oss dagens status i hvordan forskjellige aktører i arbeidet med trafikksikkerhet jobber for å påvirke til økt mengdetrening rettet mot ungdom. Resultatet av dette ble også en informasjonsbrosjyre rettet hovedsakelig mot de som skal ledsage ungdommer i mengdetrening. Erfaringer og statistikker viser at de som er ferske sjåfører har en betydelig høyere risiko i trafikken enn de som har flere år med kjøreerfaring. Mot slutten av rapporten ser vi på forskjellige tiltak som gjennomføres i dag i sammenheng med mengdetrening. Og vi har foreslått et initiativ vi mener kan bidra til større tilslutning til den private mengdetreningen. Tankegangen bak brosjyren var at vi følte at det var motivasjonsdelen ovenfor de foresatte som manglet i dagens situasjon. Hvis en kan kombinere de rent trafikksikkerhetsmessige insentivene med de selvfølgelige økonomiske insentivene ovenfor foreldrene, så vil dette få større effekt og kanskje bidra til at flere jobber aktivt med mengdetrening. Og at denne mengdetreningen foregår i rommet etter at den obligatoriske opplæringen er fullført, og før de mottar førerkortet og begir seg ut i trafikken. Brosjyren er laget på en enkel og oversiktlig måte, med fokus på og ikke overlesse den med for mye tekst og faglige uttrykk som kan bidra til at leseren legger den fra seg for tidlig. Selvfølgelig var fokuset også på at opplysningene vi kommer med skulle være korrekte og at dette er råd og tips som kan brukes i mengdetreningssituasjoner. Og da mot slutten av føreropplæringen når alt skal være innlært, og at en da retter fokus mot å ha større grad av samhandling og kunne ta andre trafikanters perspektiv.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2012
dc.titleMengdetrening Et kort blikk på dagens situasjon Og et lengre blikk på foreldres motivasjonno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber26 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel