Show simple item record

dc.contributor.authorDahlby, Håvard
dc.contributor.authorRodahl, Rune
dc.date.accessioned2013-11-06T14:06:31Z
dc.date.available2013-11-06T14:06:31Z
dc.date.issued2013-11-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146806
dc.description.abstractFørsteårs- studenter ved Høgskolen I Nord-Trøndelag, avdeling for trafikklærerutdanning (HiNT – TLU) var i November 2012 med på et synsseminar i regi av Norges Optikerforbund (NOF) og HiNT - TLU. Under dette seminaret etterspurte studentene hvordan dem som trafikklærere kan lære å avdekke synsproblemer hos sine elever, og da spesielt med tanke på den praktiske opplæringen under kjøring. I vår kandidatoppgave, har vi søkt å finne ut hvordan trafikklæreren avdekker synsproblemer hos sine elever, og hvordan vi kan overføre dette til et nytt synsseminar for neste års trafikklærerstudenter. Vi mener synsseminaret er et veldig bra og nødvendig initiativ fra både HiNT og Norges Optikerforbund sin side. Vi har sett på om deler av seminaret kan fokusere mer på det trafikklærerstudentene kommer til å oppleve i skolebilen ute i arbeidslivet. Når det gjelder metodevalg i oppgaven, har vi valgt en kvalitativ metode der vi har innhentet informasjon gjennom intervjuer. Vi lagde en intervjuguide der vi samlet noen spørsmål som dreide seg om trafikklærers rolle i å avdekke synsproblemer. Vi føler at vi har funnet et representativt utvalg blant trafikklærere med tanke på erfaring og bakgrunn. På den måten dannet vi oss et bilde av hvordan trafikklæreren jobber med å avdekke synsproblemer. I tillegg har vi studert litteratur og rapporter om emner som omhandler trafikk og syn. For å belyse problemsstillingen vår har vi gått gjennom intervjuene vi har hatt, og sett etter tendenser i svarene. Samtidig har vi valgt å ta med et par avvik for å understreke at vår undersøkelse på ingen måte må anses som status quo. Vi har videre drøftet problemstillingen på bakgrunn av lovverk, tilrådinger fra Norges Optikerforbund, samtaler med trafikklærere og optikere, samt egen erfaring fra synsseminar på HiNT i 2011 og 2012. Vi åpner videre for at HiNT/NOF vil bruke forfatterne av denne oppgaven, eller om de vil ha en etablert trafikklærer som med- foredragsholder på fremtidige synsseminarer. Vi er positive til å være med i planlegging og eventuelt med som foredragsholdere ved senere anledninger, når det kommer til hvordan vi kan jobbe videre med avdekking av synsproblematikk i bil. Videre er syn et potensielt stort emne innen trafikk og sikkerhet. Det betyr at vi har vært nødt til å ha med en del andre emner innen tema trafikk og syn; Nullvisjon, kjøreprosessen, tiltaksplan, lovverk angående helsekrav i trafikken og mer til er belyst med tanke på helheten i oppgaven.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2013
dc.titleSynsproblemer i Trafikkopplæringenno_NO
dc.title.alternativeEyesight problems in Driving Educationno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber47 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record