Show simple item record

dc.contributor.authorFrisnes, Jon
dc.contributor.authorSandbakken, Roy
dc.date.accessioned2013-10-03T09:13:15Z
dc.date.available2013-10-03T09:13:15Z
dc.date.issued2013-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146811
dc.description.abstractSiden aldersgrensen for å øvelseskjøre ble satt ned til 16 år i 1994, har intensjonen vært å øke mengdetreningen. Forskning viser at til tross for senket aldersgrense har mengden privat øvelseskjøring ikke økt i betydelig grad. På bakgrunn av dette har vi valgt følgende problemstilling:  Hvordan kan et ideelt opplæringsløp være for å nå målet om økt mengdetrening? Dagens læreplan for førerkort kl. B legger til rette for at det i opplæringen kan gjennomføres mengdetrening utenom opplæring hos en trafikkskole. Relevant forskning viser at med rett kvantitet og kvalitet på denne mengdetreningen kan dette ha en positiv innvirkning på ulykkesrisikoen til unge sjåfører de første måneder etter ervervet førerkort. I rapporten vil vi redegjøre for mulige årsaker til at mengdetrening ikke gjennomføres etter intensjonen. Vi vil også beskrive noen tiltak som har blitt prøvd for å nå målsettingen, og komme med forslag på tiltak vi mener bør iverksettes. Vi har valgt en litteraturstudie med en induktiv tilnærmingsmåte, og har stilt oss følgende forskningsspørsmål som bakteppe:  Hvorfor blir det ikke gjennomført nok mengdetrening?  Hvordan bør mengdetrening gjennomføres?  Hvilke tiltak bør iverksettes for å øke mengdetrening? Ut i fra forskningen på disse spørsmålene har vi kommet frem til følgende konklusjoner:  Kvalitet og kvantitet på dagens informasjon bør forbedres.  Klarere føringer vil være nødvendig for å få en tydelig og rask endring.  Det bør innføres et minstekrav på tidsrom fra påbegynt føreropplæring til førerprøve. I tillegg bør det være tidskrav til gjennomføringen av hvert enkelt trinn, samt at det bør være krav om et gitt tidsrom mellom gjennomført trinn 4 og førerprøve.  Dagens 2-års prøvetidsordning bør revurderes med tanke på innføre et gradert førerkort i hele eller deler av denne perioden.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2013
dc.titleMengdetrening : hvordan kan et ideelt opplæringsløp være for å nå målet om økt mengdetrening?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber27 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record