Show simple item record

dc.contributor.authorBerntsen, Magnus Sandvoll
dc.contributor.authorGran, Lasse
dc.contributor.authorNilsen, Rune
dc.date.accessioned2013-10-03T09:57:41Z
dc.date.available2013-10-03T09:57:41Z
dc.date.issued2013-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146817
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi valgt å lage ett produkt for å forsøke å nærme oss det overordnede mål, nemlig nullvisjonen1. Vi har laget ett produkt for motorsyklister hvor vi tar utgangspunkt i ulykkesstatistikken og de forskjellige personlighetstyper når vi legger opp innholdet i produktet. Motorsyklister er en utsatt trafikant gruppe, men vi mener at med en bedre opplæring vil deres atferd i trafikken bedres og dermed deres risiko for ulykker reduseres. Vårt kurs er ett frivillig kurs hvor deltakerne allerede har førerrett for klasse A. Motorsykkel er ett kjøretøy som krever gode tekniske ferdigheter og siden man er mer utsatt for farer, kreves det også spesielle holdninger for å kunne ferdes trygt. Vårt kurs tar utgangspunkt i at mennesker har forskjellige tilnærminger til å søke risiko. Vi har derfor forsøkt å bøte på dette med og individtilpasse kurset noe. Kurset deler utøverne inn i to grupper, nemlig de som søker høyere risiko og de som søker lavere risiko. Vi har lagt opp kurset med tanke på at det er forskjellige veiledere som skal holde det, dette vil si at det er en grad av frivillighet i hvordan man ønsker å formidle stoffet. Vi har imidlertid kommet med forslag til formidling vi finner er hensiktsmessig, bla har vi foreslått bruk av problemorientert undervisning (POU)2. Vårt utgangspunkt er at opplæringen ikke stanser ved fullført opplæring til klasse A, men at man bør være villig til hele tiden å søke læring for å redusere sin egen og andres risiko for ulykker. I lys av dette tror vi at vårt produkt kan bidra til og nå dette målet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2013
dc.titleIndividtilpasset førerutviklingskurs for motorsyklisterno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber38 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record