Show simple item record

dc.contributor.authorHalleraker, Ole Henry
dc.contributor.authorHundstad, Robert
dc.date.accessioned2009-05-08T12:04:05Z
dc.date.issued2009-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147300
dc.description.abstractNår det gjelder forskningsspørsmål I: ”Hvorfor oppstår sakene og hva karakteriserer dem?”, har vi valgt å se nærmere på mengde, innhold og opprinnelse. Det vi ser av karakteristika ved de sakene vår avhandling omfatter, er en stor og økende saksmengde, hvor Norge har en betydelig overvekt sammenliknet med resten av EØS/EFTA. Majoriteten av saker iverksettes av ESA på selvstendig grunnlag, og faller i hovedsak innenfor saksområdene fri bevegelse av varer og tjenester.Vi har fra flere hold fått beskrevet to grunner for hvorfor den store saksmengden oppstår. Den ene handler om ulike lovtradisjoner eller kulturer, mens den andre handler om vanskeligheter i forbindelse med integrasjonen med Europa. The thesis is: Norway’s cases before the ESA and the EFTA-court – a question of democracy and legitimacy: Whence did they owe their origin, and which discourse was in play? From this thesis three research questions were derived: Why do these cases occur and what are their characteristics? How were they handled by the opponents? How is the consideration of democracy and legitimacy taken care of in the process of harmonization and integration?en
dc.format.extent1580499 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Handelshøjskolen i Københavnen
dc.subjectEØS-systemeten
dc.subjectESAen
dc.subjectEFTAen
dc.subjectrettsakteren
dc.titleNorges saker i ESA og EFTA-domstolen i perioden 1998-2008: et spørsmål om demokrati og legitimitet: hvorfor oppstod sakene og hvilken diskurs ble benyttet?en
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record