Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, Rolf Terje
dc.contributor.authorØstnes, Jan Eivind
dc.date.accessioned2014-05-26T10:29:02Z
dc.date.available2014-05-26T10:29:02Z
dc.date.issued2014-05-26
dc.identifier.isbn978-82-7456-719-1
dc.identifier.issn1504-6354
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195448
dc.description.abstractDet ble i denne undersøkelsen påvist hubro på 39 lokaliteter fordelt på 14 kommuner i Nord-Trøndelag. Lokalitetene hvor det ble registrert aktivitet er inndelt i tre kategorier. Disse er definert som «regelmessige hekkelokaliteter», «sannsynlige hekkelokaliteter» og «mulige hekkelokaliteter». Dette er basert på sannsynligheten for hvorvidt de er aktive hekkelokaliteter. Med en slik inndeling ble 15 av lokalitetene plassert i kategorien regelmessige hekkelokaliteter, 12 i kategorien sannsynlige hekkelokaliteter og 12 i kategorien mulige hekkelokaliteter. Det må presiseres at kategorien mulige hekkelokaliteter, kun inkluderer lokaliteter som er vurdert til å innfri artens habitatkrav. Registreringer av hubro i urbane strøk eksempelvis i områder med store ansamlinger av kråkefugler o.l. er ikke inkludert. This report summarises results of a project to identify breeding sites for Eagle Owls Bubo bubo in Nord-Trøndelag in 2010 – 2014. During this survey, Eagle Owls were found at a total of 39 sites in 14 municipalities in Nord-Trøndelag. The sites where Eagle Owl activity was recorded are divided into three categories. These are defined as “regular breeding sites”, “probable breeding sites” and “possible breeding sites”. The categories are assessed according to the likelihood of sites being active breeding sites. A total of 15 sites were identified as regular breeding sites, 12 as probable breeding sites, and 12 as possible breeding sites. The category possible breeding site is only used in areas considered to satisfy the habitat requirements of Eagle Owls. Records of Eagle Owls in urban areas, such as in areas with gatherings of corvids, are not included.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nord-Trøndelagnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesUtredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;163
dc.subjecthubro, Bubo bubo, norsk rødliste, hekking, ugler, elektrokusjon, kraftledninger, eagle owl, Norwegian red list, breeding, owls, electrocution, overhead power linenb_NO
dc.titleBestandskartlegging av hubro (Bubo bubo) i Nord-Trøndelagnb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumber20 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record