Show simple item record

dc.contributor.authorMoa, Lena
dc.date.accessioned2014-06-27T06:18:04Z
dc.date.available2014-06-27T06:18:04Z
dc.date.issued2014-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196852
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge i dag har omtrent 70000 personer demens. Litt mindre enn halvparten av dem bor på sykehjem. Depresjon er den hyppigst forekommende tilleggslidelsen ved demens hos de som bor på sykehjem, og hos demente er det en sammenheng mellom depresjon og redusert livskvalitet. Hensikt: Å undersøke hva helsepersonell som jobber på sykehjem kan gjøre for at eldre demente på sykehjem opplever økt livskvalitet Metode: Oppgaven er et litteraturstudium, hvor det er søkt i internasjonale databaser for å finne svar på problemstillingen. Resultat: Bekreftelse og ivaretagelse av identiteten, og individuell tilrettelegging er viktig for at eldre demente på sykehjem skal oppleve god livskvalitet. De er opptatt av at de blir møtt med respekt, og at personalet er bevisst behovet de har for nære og gode relasjoner til familien, og til personalet. Det er viktig at de får opprettholdt følelsen av selvhjulpenhet, samtidig som de i enkelte situasjoner har et økt behov for trygghet og omsorg. Konklusjon: Kompetanse og engasjement hos personalet er viktig. Det psykososiale miljøet har større betydning for livskvaliteten enn den fysiske utformingen av miljøet og fysisk aktivitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjecteldrenb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjectsykehjemnb_NO
dc.titleLivskvalitet hos demente på sykehjem - Hva kan helsepersonell gjøre for å øke livskvaliteten hos eldre demente på sykehjem?nb_NO
dc.title.alternativeQuality of life of people with dementia in nursing homes - What can health professionals do to improve the quality of life of elderly people with dementia in nursing homes?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber27 + XVIInb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record