Show simple item record

dc.contributor.authorOttesen, Rigmor E.
dc.date.accessioned2014-06-27T06:27:58Z
dc.date.available2014-06-27T06:27:58Z
dc.date.issued2014-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196856
dc.description.abstractBakgrunn: Tilnærming og holdninger til sykepleierne påvirker i hvilken grad brukermedvirkning opprettholdes. Hensikt: Å undersøke hvordan motiverende samtale som metode, eller elementer av denne kan bidra til gode samtaler med personer som opplever krise. Metode: Denne studien er et systematisk litteraturstudium. Det er gjort en hermeneutisk fortolkning av 14 tidligere utførte forskningsartikler og en empirisk basert analyse er benyttet i analysen av artiklene. Resultat: Fem hovedkategorier fremkom av analysen. Disse var relasjonsbygging, autonomistyrking, terapeutisk allianse, behandlingseffekt og kompetanseutvikling. Diskusjon: MI som metode har mange egenskaper som fremmer gode relasjoner og bidrar til allianseutvikling i positiv retning. Sykepleierne må starte samspillet og bygge en relasjon med pasienten, og for at samtalen skal oppleves som god må den preges av respekt, trygghet, åpenhet og gjensidig samarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmotiverende intervjunb_NO
dc.subjectMInb_NO
dc.subjectbrukermedvirkningnb_NO
dc.titleDen gode samtalen – hvordan mobilisere egne ressurser?nb_NO
dc.title.alternativeA good conversation – how to mobilize their own resources?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record