Show simple item record

dc.contributor.authorGrue, May
dc.date.accessioned2014-09-23T12:12:16Z
dc.date.available2014-09-23T12:12:16Z
dc.date.issued2014-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/221187
dc.description.abstractDenne oppgaven er starten på et innovasjonsarbeid der jeg ønsker å gjøre noen undersøkelser i forhold til hvordan jeg som rådgiver kan bruke min IKT-kompetanse til å styrke og forbedre samarbeidet med de foresatte i forbindelse med elevenes valg av utdanning etter grunnskolen. Den største utfordringen for rådgivere i hverdagen er ofte tidsressursen. Da er målet mitt å finne en metode for å formidle mest mulig informasjon til både elever og foresatte på en enkel og effektiv måte. Hvis jeg får til dette, får jeg frigjort tid til flere individuelle samtaler og kanskje ha mulighet til å invitere de foresatte til å delta på rådgiversamtaler. Jeg startet med å ta utgangspunkt i teori for rådgivning og foreldresamarbeid generelt. Så undersøkte jeg hva som var tilgjengelig av informasjon om nettbasert rådgivning. Det fantes noen gode ressurser i flere land, men jeg fant ingen forskning knyttet direkte til rådgivning overfor elever på ungdomstrinn og deres foresatte. Jeg utført en undersøkelse på min egen skole der jeg fant ut mer om hva elever og foresatte ønsket av informasjon fra rådgiver og på hvilken måte kontakten mellom rådgiver og elever med foresatte kan forbedres. Samarbeidet mellom hjem og skole er viktig, ikke bare mellom kontaktlærer og foresatte, men også mellom rådgiver og hjemmene. Her har jeg en ide om at IKT kan inkluderes i dette samarbeidet. Undersøkelsene ga ikke et klart svar på at dette kan være et nyttig redskap, men jeg ønsker å prøve det ut i et innovasjonsarbeid som egentlig har sin oppstart etter at dette er skrevet. Det er ikke sikkert jeg kommer til å treffe alle i min målgruppe, men forhåpentligvis blir dette en informasjonskilde og et treffpunkt som kan brukes av de fleste. Jeg presenterer mer detaljert mål for oppgaven, metodevalg og teori. Så begrunner jeg metodevalg og forklare faguttrykk. Når det gjelder undersøkelser, fant jeg ut at jeg nok hadde både fordommer og en bestemt forforståelse. Og som forsker kan en påvirke sine intervjuobjekter. Begrepet «praktikerforskeren» blir forklart og diskutert. Så kommenterer jeg hvorfor etiske retningslinjer er viktig både i forskning og ikke minst i praktisk arbeid, som i mitt tilfelle vil bli innovasjonsarbeidet som er under planlegging. Deretter kommer resultater fra undersøkelser, intervju og spørreskjema. Jeg presenterer først hvordan IKT allerede er et verktøy i rådgivning i Norge og utenlands. Så kommenterer jeg mer nøye hva jeg fant ut da jeg forsket blant mine egne. Avslutningsvis kommenterer jeg de viktigste funnene i undersøkelsene og vurderer om mitt innovasjonsarbeid kan være nyttig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectrådgivningnb_NO
dc.subjectutdanningsvalgnb_NO
dc.subjectIKT
dc.subjectforeldre
dc.titleKan min IKT-kompetanse bidra til å formidle kunnskap om utdanningsvalg til elever og foresatte på en ny måte?nb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber34 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge