Show simple item record

dc.contributor.authorViggen, Kristin
dc.contributor.authorJohansen, Karl Johan
dc.contributor.authorBerg, Anita
dc.contributor.authorNilsen, Geir Sigmund
dc.contributor.authorAsk, Torunn Alise
dc.contributor.authorJohansen, Oddbjørn
dc.contributor.authorStorhaug, Anita S.
dc.contributor.authorKvammen, Mette Fløystad
dc.contributor.authorBønnhoff, Heidi Esma Dahl
dc.date.accessioned2016-01-18T09:45:32Z
dc.date.accessioned2016-01-26T11:11:28Z
dc.date.available2016-01-18T09:45:32Z
dc.date.available2016-01-26T11:11:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citation27 p. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Universitetet i Agder, 2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374868
dc.description-
dc.description.abstractI Stortingsmelding nr. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis (Samspillsmeldingen) kap. 9.7.1 påpekes spesielt utfordringer innen utdanning til sosialfaglig arbeid og det å få tydeliggjort sosialfaglig felleskompetanse. Det er behov for endring innenfor hver av BSV-utdanningene og i samspillet mellom dem. Det ønskes bredere grunnutdanninger og mer tverrfaglig samarbeid. Det er nødvendig med flere faglige felleselementer og tverrprofesjonell samarbeidslæring, og den sosialfaglige kompetansen må styrkes. Kunnskapsdepartementet bestemte seg for gjennomføring av et nasjonalt SAK-prosjekt som skulle ledes av UHR. I regi av UHR er St.meld. 13 blitt fulgt opp med prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Sosialfagprosjektet skal blant annet bidra til å styrke og videreutvikle de sosialfaglige felleselementene i dagens tre BSV-utdanninger. Dessuten skal prosjektet stimulere til tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og stimulere til samordnet forskningsinnsats i nært samarbeid med yrkesfeltene på tvers av studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://www.uhr.no/documents/SAK_PROSJEKT_HIST_HINT_UIA_rapport_220415.pdf
dc.titleUtvikling av nye fellesmoduler innen sosialarbeiderutdanningene i Midt-Norge og Universitetet i Agder
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-01-18T09:45:32Z
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360
dc.subject.nsiVDP::Social sciences: 200::Social work: 360
dc.identifier.cristin1315416
dc.subject.keywordFagplaner / Curriculum
dc.subject.keywordUndervisningsplanlegging / Instructional planning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record