Show simple item record

dc.contributor.authorAune, Espen Barstad
dc.date.accessioned2016-01-27T09:08:54Z
dc.date.available2016-01-27T09:08:54Z
dc.date.issued2016-01-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374946
dc.description.abstractHensikten med studien var å få tak i miljøterapeuters kunnskap om hva de oppfatter som tidlige tegn på aggresjon, hva de vurderer og hvordan de tilnærmer seg pasienter med aggressiv atferd. Studien har en fenomenologisk tilnærming. Den bygger på kvalitative intervju med syv pasienter fra to psykiatriske akuttavdelinger. Når tegn på aggresjon eller utagerende atferd oppdages viser funnene at miljøpersonale gjør omfattende faglige, etiske og rettslige vurderinger om hvordan de skal forholde seg for å forebygge forverring. Undersøkelsen viser stor betydning av det å jobbe i team og det at det kollektive ansvaret står sentralt. Det kan se ut som dette er helt avgjørende for å lykkes i arbeidet med å forebygge aggresjon og utagerende atferd. Funn fremhever at mellommenneskelige relasjoner mellom pasienter og personal er viktige, dette tyder på at betydningen av relasjonen ikke må undervurderes og at det relasjonelle arbeidet må legges vekt på og utvikles i praksis. Nøkkelord:nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMiljøterapinb_NO
dc.subjectpsykiatrisk institusjonnb_NO
dc.subjectaggresjonnb_NO
dc.titleEn kvalitativ studie om miljøterapeuter ved akuttpsykiatriske avdelingers erfaring med tilnærming til aggressive pasienter. «Det går jo på det med å sanse pasienten, det med å ha antenne ute, følerne, hvordan man skal tilnærme seg pasienten»nb_NO
dc.title.alternativeA qualitative study of milieu therapists experiences with the approach to aggressive in-patients in acute psychiatric wards. «It`s all about sensing the patient, have you`re antennas out, the sensors, on how to approach the patient”nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber84 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record