• Kommunen sin framtidige næringsutviklingsrolle 

      Stene, Morten; Mørkved, Britt Paula (Arbeidsnotat / Nord universitet;2, Working paper, 2019)
      På oppdrag fra Distriktssenteret har vi deltatt på arbeidsverksted om kommunens rolle som næringsutviklere i 2023, og utarbeidet dette notatet som innspill i det arbeidet. Invitasjonen og refleksjonene er basert på ...